Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  554
Hôm qua :  968
Lượt truy cập : 2223590
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG NĂM, KHÓA XIII
9 10 150

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG NĂM, KHÓA XIII

Thứ sáu, 05.08.2022 14:11

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐUK, ngày 18/7/2022 về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Sáng ngày 04/8/2022 Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo chi bộ, đoàn thể xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng của nhà trường. Yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, đảng viên, đoàn thể trong nhà trường tập trung tuyên truyền, toàn diện, kịp thời về kết quả Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các khoa, các giảng viên nghiên cứu, cập nhật nội dung Nghị quyết vào bài giảng và hoạt động nghiên cứu khoa học; Các phòng chức năng vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác tổ chức, hành chính, thông tin tư liệu, công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học... hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

     Hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phổ biến, quán triệt các nội dung:

     - Nghị quyết số18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

     - Nghị quyết số19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

     - Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

     - Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

     - Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

     Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho các chi bộ, cán bộ, đảng viên phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, học tập triệt để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; vận dụng hiệu quả trong hoạt động thực tiễn giảng dạy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cán bộ, đảng viên đều được trang bị tài liệu học tập cần thiết và đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trật tự nghe, ghi chép, nghiêm túc học tập.

     Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng bộ nhà trường diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 05/9/2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XII) VỀ ''ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI (2022 - 2025)
ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021
ĐẢNG ỦY PHÁT ĐỘNG CÀI APP MOBILE “ THÔNG TIN TUYÊN GIÁO”
“HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/2021
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW, NGÀY 30/10/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ “TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG"
HỘI THAO CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất