Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2514
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266329
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW
9 10 278

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW

Thứ năm, 03.11.2022 04:24

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Công văn số 279-CV/ĐUK ngày 14/10/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về việc quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã triển khai đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên các nội dung sau:

     - Phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 31/8/2022 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 31/8/2022 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên. Đảng  ủy yêu cầu các chi bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, nhiệm vụ của cá nhân.

     - Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, vận dụng Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các hoạt động thực tiễn khác, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

     - Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền an ninh môi trường, phục vụ phát triển bền vững đất nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường, phục vụ phát triển bền vững đất nước, định hướng an ninh, môi trường trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

     + Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, không thu hút đầu tư bằng mọi giá để bảo đảm an ninh môi trường (bảo đảm sự an toàn của con người, bảo đảm sự ổn định về chính trị, an toàn xã hội, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội trước đe dọa của môi trường sinh thái). Làm rõ các quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về an ninh môi trường phát triển bền vững đất nước; Luật Bảo vệ môi trường 2020.

     + Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường của Đảng và Nhà nước, nhất là thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường... Đồng thời, chỉ rõ những mối đe dọa về an ninh môi trường nổi cộm hiện nay, như: biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường biển, ô nhiễm môi trường khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bất ổn cho phát triển kinh tế - xã hội.

     + Tuyên truyền những khó khăn, thách thức về an ninh môi trường không bảo đảm sẽ ảnh hưởng sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta, như mất cân bằng sinh thái, phát triển mạnh mẽ công nghiệp hóa, đô thị hóa; ô nhiễm nguồn nước; ô nhiễm không khí (bụi mịn PM2.5) ở các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu công nghiệp, làng nghề, đô thị; suy giảm hệ sinh thái rừng ảnh hưởng nguồn sinh thủy trên các lưu vực sông; biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, hạn hán.

     Tập trung tuyên truyền về chính sách thuế bảo vệ môi trường, ký quỹ bảo vệ môi trường, chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, thị trường các-bon và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường; cổ vũ các mô hình đổi mới, sáng tạo, chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm an ninh môi trường. Phát hiện, biểu dương những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh môi trường.

     + Đẩy mạnh tuyên truyền hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực bảo vệ môi trường (khoa học, công nghệ, kinh phí, kinh nghiệm quản lý…), góp phần bảo đảm an ninh môi trường, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, khu vực.

     + Tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập về an ninh môi trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẻ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

     - Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể định kỳ hằng tháng; Tuyên truyền thông qua các bài giảng của giảng viên tại các lớp; Tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử của nhà trường, trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...), lồng ghép với tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế xã hội, an ninh môi trường.

     Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, vận dụng nghị quyết của Đảng sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh tiến trình phát triển bền vững của nước ta, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 41-QĐ/TW, THÔNG BÁO SỐ 16-TB/TW, QUY ĐỊNH SỐ 58-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG NĂM, KHÓA XIII
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 05/9/2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XII) VỀ ''ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI (2022 - 2025)
ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021
ĐẢNG ỦY PHÁT ĐỘNG CÀI APP MOBILE “ THÔNG TIN TUYÊN GIÁO”
“HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/2021
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất