Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  2671
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266486
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII
9 10 347

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII

Thứ sáu, 09.12.2022 02:04

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
ĐUV, Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã triển khai nghiêm túc và xây dựng Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 02/12/2022 về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết vào sáng ngày 08/12/2022, tại Hội trường tầng 4 - Nhà điều hành, với sự có mặt của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường.

     Tại Hội nghị học tập, quán triệt, đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phổ biến, quán triệt các nội dung:

     - Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

     - Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

     - Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

     - Kết luận số 45-KL/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

     Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, học tập nghiêm túc, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; vận dụng hiệu quả trong hoạt động thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đảng viên đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trật tự nghe, ghi chép, nghiêm túc học tập. Đảng ủy căn cứ Nghị quyết và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên xây dựng chương trình, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng của Đảng bộ nhà trường. Yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, đảng viên, đoàn thể trong nhà trường tập trung tuyên truyền, toàn diện, kịp thời về kết quả Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các khoa, các giảng viên nghiên cứu, cập nhật Nghị quyết vào bài giảng và hoạt động nghiên cứu khoa học; Các phòng chức năng vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu, công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học... hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

     Với tinh thần, trách nhiệm cao trong tổ chức, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng ủy, sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

     Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng bộ nhà trường diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 41-QĐ/TW, THÔNG BÁO SỐ 16-TB/TW, QUY ĐỊNH SỐ 58-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG NĂM, KHÓA XIII
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 05/9/2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XII) VỀ ''ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI (2022 - 2025)
ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021
ĐẢNG ỦY PHÁT ĐỘNG CÀI APP MOBILE “ THÔNG TIN TUYÊN GIÁO”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất