Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  604
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090883
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023
9 10 857

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Thứ bảy, 20.05.2023 02:41

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
ĐUV, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK, ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về việc Học tập chuyên đề năm 2023, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh ngày 11/5/2023 đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TCT về Học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

     

Quang cảnh buổi Tọa đàm kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

     Sáng ngày 19/5/2023 tại Hội trường lớn, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và Học tập chuyên đề năm 2023. Đến dự và chỉ đạo buổi Tọa đàm và Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023 có đồng chí TS. Đỗ Tùng - Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự có mặt đầy đủ toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên nhà trường; học viên lớp Trung cấp LLCT K45.

Tiết mục văn nghệ của lớp Trung cấp LLCT K45

     Phần I: Tọa đàm kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) diễn rất trang trọng và sôi nổi. Sau chương trình văn nghệ chào mừng buổi tọa đàm được nghe các bản tham luận sau:

     1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (đại diện chi bộ khoa Lý luận cơ sở).

     2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc (đại diện chi bộ khoa Xây dựng Đảng).

     3. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn hiện nay (đại diện chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật).

     4. Chi đoàn lớp Trung cấp LLCT tập trung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực (đại diện chi bộ lớp Trung cấp LLCT K45).

     Nội dung các tham luận tập trung vào khai thác vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tập trung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực. Có thể khẳng định, những tham luận trên cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc đã tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm của tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường. Các tham luận đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2023

     Phần II: Học tập và quán triệt chuyên đề năm 2023. Hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, báo cáo viên cấp tỉnh phổ biến, quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2023:

     - Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

     - Quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

     - Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

     - Một số nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị 

     Đồng thời, triển khai đến tất cả các cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viênnhà trường, học viên lớp Trung cấp LLCT K45 xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, học viên phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chuyên đề năm 2023 một cách nghiêm túc. Tuyên truyền, phổ biến chuyên đề năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị, với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2023. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; gắn với chuyên môn giảng dạy và học tập; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chi bộ, đơn vị khoa, phòng, đoàn thể. Vận dụng hiệu quả trong hoạt động thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Khẳng định quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 cần liên hệ sát với tình hình thực tiễn của chi bộ, Đảng bộ; tập trung thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, học viên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

     Triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023 và các văn bản liên quan của Chính phủ, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết hợp lồng ghép vào các đợt tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học viên trong nhà trường. Công tác tuyên truyền các nội dung chuyên đề năm 2023 gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của tổ chức mình; tổ chức sinh hoạt truyền thống, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2023 trên bản tin, website, các hoạt động chuyên môn.

     Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên, học viên liên hệ thực tiễn với nhiệm vụ được giao để đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào bản kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả thực hiện kế hoạch là tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

     Với tinh thần, trách nhiệm cao trong tổ chức, triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023, sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường, buổi Tọa đàm và Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Những giá trị của buổi Tọa đàm và quán triệt chuyên đề năm 2023 sẽ lan tỏa và góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

     (Nguồn ảnh: Kiên Cường)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 41-QĐ/TW, THÔNG BÁO SỐ 16-TB/TW, QUY ĐỊNH SỐ 58-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG NĂM, KHÓA XIII
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 05/9/2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XII) VỀ ''ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI (2022 - 2025)
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất