Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  391
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215461

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên...

Ngày 26/12/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh do ThS. Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám...read more

HỘI NGHỊ TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐẠT...

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về trường chính trị chuẩn; Sáng ngày 29/11/2022,...read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM...

Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường...read more

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Vận...

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; Kế hoạch số 23-KH/ĐUK, ngày 02/6/2022 của Ban...read more

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ...

Thực hiện Kế hoạch số 1297-KH/HVCTQG ngày 09/9/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 72-KH/TCT ngày 29/9/2022...read more

Trang nhất
 
Hiệp định Pari năm 1973 - hành trình khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Câu nói đã thể hiện khát vọng hòa bình, trở thành động lực cho cả...
Xem thêm...
Hiệp định Pari năm 1973 - hành trình khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam
Theo dòng lịch sử đã ghi nhận, sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài để tìm ra con đường cứu nước, ngày 28/01/1941 (năm Tân Tỵ), đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta) đã trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách...
Xem thêm...
Hiệp định Pari năm 1973 - hành trình khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh có vai trò vô cùng quan trọng đảm bảo sự tồn tại, phát triển, bảo đảm năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng luôn ngang tầm với yêu...
Xem thêm...
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên có mà còn nâng cao...
Các tin khác:
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THÔNG TIN, TƯ LIỆU, THANH TRA
Biện pháp khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên phải coi trọng việc học tập và xác định đó là một nhiệm vụ quan trọng. Người chỉ rõ: “Học tập là công việc...
Các tin khác:
THÔNG TIN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
Biện pháp khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh có vai trò vô cùng quan trọng đảm bảo sự tồn tại, phát triển, bảo đảm năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng luôn ngang tầm với yêu...
Các tin khác:
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất