Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  786
Hôm qua :  1099
Lượt truy cập : 1488691
KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII
9 10 456

KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII

Thứ ba, 07.08.2018 14:20

ThS. Hà Thị Thu Lan
Phòng NCKH - TT - TL
Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII được tiến hành trong 02 ngày (từ 16/7 đến hết ngày 17/7/2018). Với tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, kỳ họp đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra. Thường trực HĐND đã thống nhất đánh giá kết quả kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII như sau:

1. Về công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ kỳ họp

Ngay đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình các kỳ họp trong năm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm kịp thời, có chất lượng.

Để công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được triển khai đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động có ý kiến để UBND tỉnh rà soát các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp thứ Sáu, qua đó thống nhất bổ sung 09 nội dung (so với Nghị quyết số 04/NQ-HĐND).

Các văn bản phục vụ kỳ họp cơ bản được cơ quan soạn thảo chuẩn bị đảm bảo chất lượng. Các báo cáo của UBND tỉnh và cơ quan liên quan trình tại kỳ họp đã phản ánh khá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả hoạt động của đơn vị những tháng đầu năm 2018.

2. Về tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) và họp tổ đại biểu trước kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng và sớm ban hành kế hoạch, đề cương TXCT trước kỳ họp, gửi đến Tổ trưởng tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh để thông báo tại cuộc TXCT và lấy ý kiến cử tri tham gia vào những nội dung trình tại kỳ họp. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh TXCT đảm bảo đúng thời gian quy định, mỗi điểm tiếp xúc không quá 03 đại biểu HĐND; mở rộng thành phần, đối tượng cử tri, tiếp xúc trực tiếp tại khu dân cư; tăng thời gian đối thoại để cử tri, Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đại biểu và cử tri, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp tổ trước kỳ họp và chủ động mời lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn có liên quan dự họp, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp; phân công đại biểu trong tổ tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường, đề nghị giải trình, chất vấn.

3. Về công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Căn cứ nội dung, chương trình của kỳ họp, Thường trực HĐND đã phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực hoạt động của Ban. Các Ban đã tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện công tác thẩm tra, thu thập thêm thông tin, nghiên cứu tài liệu ngay từ khi được UBND tỉnh mời dự các phiên họp để tham gia ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh ngắn gọn, chất lượng, thể hiện được quan điểm, chính kiến của Ban; gợi mở những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, nhấn mạnh những vấn đề cần quan tâm, những nội dung từ thực tế đặt ra cần được xem xét kỹ lưỡng, giúp các đại biểu có thêm thông tin phục vụ quá trình thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Hầu hết các ý kiến thẩm tra về dự thảo nghị quyết được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa kịp thời hoặc giải trình nghiêm túc tại kỳ họp.

4. Về việc tiến hành kỳ họp

Chương trình kỳ họp thứ Sáu được bố trí hợp lý, rút ngắn được thời gian so với dự kiến trong thông báo triệu tập kỳ họp ½ ngày nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành đầy đủ và có chất lượng các nội dung của kỳ họp. Chủ tọa điều hành linh hoạt, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến những nội dung mà Nhân dân, cử tri, đại biểu HĐND quan tâm; thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, tồn tại của các ngành, lĩnh vực; dự báo tình hình, thuận lợi, khó khăn; đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng cuối năm 2018.

HĐND tỉnh đã dành hơn 01 ngày cho hoạt động thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa đã điều hành khoa học, kết hợp thảo luận và giải trình để làm rõ các vấn đề mà cử tri, đại biểu quan tâm.

Tại phiên chất vấn, đã có 19 lượt ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, tập trung vào 06 nhóm lĩnh vực liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về: Tài nguyên - môi trường, xây dựng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; lĩnh vực đầu tư; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội và lĩnh vực văn hóa. Các đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn, ngắn gọn, cụ thể, rõ nội dung.

Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình tiếp tục được cải tiến; thủ trưởng các sở, ngành, địa phương giải trình, trả lời chất vấn làm rõ trách nhiệm và đưa ra được các giải pháp, thời gian để giải quyết, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, Chủ tọa đã dành thời gian hợp lý để Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018, làm rõ thêm những vấn đề được nhiều đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Chủ tọa kỳ họp cũng đã chỉ đạo Thư ký kỳ họp tổng hợp nhanh, đầy đủ các ý kiến tham gia tại phiên thảo luận tổ, báo cáo thẩm tra của các Ban, ý kiến giải trình, chất vấn tại hội trường liên quan đến nội dung các dự thảo nghị quyết để đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết trước khi thông qua HĐND tỉnh.

5. Công tác thông tin, tuyên truyền và phục vụ kỳ họp

Nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo để thông báo nội dung, chương trình kỳ họp, yêu cầu các cơ quan thông tin tuyên truyền tập trung phản ánh các hoạt động diễn ra trước, trong và sau kỳ họp; sớm ban hành kế hoạch tuyên truyền về kỳ họp; do vậy công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp được triển khai bài bản, với nhiều nội dung thiết thực.

Công tác đón tiếp đại biểu về dự kỳ họp được quan tâm, thực hiện chu đáo. Công tác an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe đại biểu bảo đảm tuyệt đối an toàn; cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện phục vụ kỳ họp được bố trí đầy đủ, theo đúng kế hoạch đề ra.

6. Hoàn thiện nghị quyết và các văn bản liên quan

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan để chỉnh sửa, hoàn thiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp và trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực để tổ chức thực hiện. Một số văn bản về kết luận phiên chất vấn của Chủ tọa kỳ họp và đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu được gửi đến UBND tỉnh, các cơ quan liên quan và các đại biểu HĐND tỉnh kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII còn tồn tại những hạn chế sau:

Một là, một số tài liệu gửi chậm so với yêu cầu tại Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII của Thường trực HĐND tỉnh (sau ngày 29/7/2018).

Hai là, số lượng nội dung chuyên đề trình ra kỳ họp phải điều chỉnh, bổ sung nhiều so với Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018 (bổ sung 09 nội dung).

Ba là, còn một số ít báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ đại biểu trước kỳ họp nội dung ngắn, chưa có nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung trình tại kỳ họp.

Bốn là, công tác phối hợp của một số cơ quan trong việc xây dựng văn bản trình tại kỳ họp có mặt còn chưa chặt chẽ.

Năm là, tài liệu trình tại kỳ họp tương đối lớn và thuộc các lĩnh vực, tuy nhiên việc phân công từng đại biểu trong mỗi tổ có trách nhiệm, có hiểu biết nghiên cứu chuyên sâu các văn bản quan trọng cần thảo luận chưa được thể hiện nhiều.

Sáu là, cơ quan soạn thảo một số nghị quyết chuyên đề chưa thật chủ động trong việc chuẩn bị nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, trong thời gian tới Thường trực HĐND tỉnh cần quan tâm đến những vấn đề sau:

Một là, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan tham mưu sớm đề xuất các nội dung thông qua tại kỳ họp, hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung nhiều các nội dung trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh.

Hai là, Các cơ quan được UBND tỉnh phân công chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cần khắc phục tình trạng gửi tài liệu chậm, để tạo điều kiện cho các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra.

Ba là, Thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp; nội dung trả lời chất vấn, giải trình cần tập trung vào trọng tâm vấn đề để đáp ứng yêu cầu của các đại biểu HĐND, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Bốn là, Cơ quan soạn thảo nghị quyết chuyên đề cần nghiên cứu kỹ ý kiến thẩm tra của Ban chuyên môn của HĐND và tập hợp đầy đủ ý kiến thảo luận của đại biểu liên quan đến dự thảo nghị quyết để chủ động chuẩn bị nội dung giải trình, tiếp thu.

Năm là, Cần đổi mới hoạt động TXCT theo hướng vừa thiết thực, vừa hiệu quả. Đại biểu HĐND phải có trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và lời hứa của các cơ quan chức năng, tạo niềm tin với cử tri.

Sáu là, Các tổ đại biểu chủ động tổ chức họp tổ trước kỳ họp để thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp. Nâng cao hơn nữa chất lượng họp tổ đại biểu trước kỳ họp.

Bảy là, Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động thảo luận, giải trình, chất vấn, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng để trình ra HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất