Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  91
Hôm qua :  1290
Lượt truy cập : 636535
QUY ĐỊNH Chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
9 10 6033

QUY ĐỊNH Chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

Chủ nhật, 05.03.2017 18:17
Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16/01/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ, Chương trình hành động số 11-CTr/ĐUK ngày 20/01/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ và Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU ngày 13/02/2017 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ xây dựng, ban hành “Quy định chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhà trường”.

Cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động Trường Chính trị tỉnh Phú Thọđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức:

1. Đối với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

a) Tuyệt đối tin tưởng vào lý tưởng cách mạng, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kiên quyết chống lại những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, độc lập dân tộc; tích cực và sẵn sàng tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

b) Tận tâm, tận lực đóng góp công sức, trí tuệ cho công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ngày càngphát triển trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiệnthắng lợi sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

2. Đối với Nhân dân: Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hiểu dân, phục vụ Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

a) Nắm vững quan điểm vì dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

b) Gần gũi với Nhân dân, khi giao tiếp với công dân phải có thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn, tôn trọng, lắng nghe; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng; không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân; công tâm, khách quan, tận tình hướng dẫn Nhân dân thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định khi giải quyết công việc.

c) Tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

3. Đối với công việc: Hiểu biết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao..

a) Nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa công việc được giao; nắm vững chuyên môn, thường xuyên cập nhật quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ.

b) Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thời gian theo quy định; báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc; chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình; khi mắc khuyết điểm, sai lầm phải dũng cảm tự phê bình, dám nhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa.

c) Yêu ngành, yêu nghề, tự hào, tận tụy với công việc; chủ động, sáng tạo, không ngừng cống hiến công sức, trí tuệ, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Đối với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.

a) Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, chân thành, hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc và cuộc sống; tôn trọng tập thể, mình vì mọi người; kiên quyết đấu tranh với các hành vi chia rẽ, bè phái, đố kỵ, tỵ nạnh, so bì, chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vô cảm.

b) Thẳng thắn phê bình, góp ý với thái độ tích cực, cầu tiến để cùng nhau rút kinh nghiệm, sửa chữa; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chứcnhà trường(theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII).

c) Phục tùng, chấp hành quyết định của cấp trên và của tổ chức.

d) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không được lạm dụng chức vụ để trục lợi; nắm bắt kịp thời tâm lý, phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của công chức, viên chức, nhân viêndưới quyền; thực hành dân chủ, tạo điều kiện học tập, tôn trọng và xây dựng niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức; bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

5. Đối với bản thân: Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, sống và làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật, có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

a) Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

b) Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm; thường xuyên tự rèn luyện để có lối sống trung thực, lành mạnh, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, biết yêu thương đồng chí, đồng nghiệp; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình.

c) Gương mẫu chấp hành nội quy, quy định, kỷ cương, kỷ luật của cơ quan, đoàn thể, nơi cư trú; thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm; những điều công chức, viên chức không được làm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định pháp luật có liên quan.

d) Gương mẫu trong sử dụng tiết kiệm điện, nước, sống thân thiện với môi trường; giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

đ) Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, các cá nhân, tổ chức, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của các cấp chính quyền địa phương.

Quy định này được phổ biến và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ để thực hiện.

Tài liệu đính kèm: file 52599w23.doc (05.03.2017 18:17)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
QUY CHẾ Hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
NỘI QUY Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
THỂ LỆ Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Lớp Cao học Chính trị học phát triển K20 Tây Bắc
HƯỚNG DẪN
Đi nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch cuối khóa chương trình TCLLCT- HC

HƯỚNG DẪN
Thực hiện thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo chương trình TCLLCT- HC

QUY ĐỊNH
Tổ chức các kỳ thi và đánh giá chất lượng học viên

NỘI QUY
Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất-năm 2016”

Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất