Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  43
Hôm qua :  849
Lượt truy cập : 1345732
NGHỊ QUYẾT Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
9 10 77

NGHỊ QUYẾT Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Thứ tư, 24.02.2021 09:59
Thực hiện Công văn số 99/CV-CĐVC ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

 Hội nghị đã khai mạc vào hồi 7h30 ngày 05 tháng 02 năm 2021, với sự có mặt của 65/66 cán bộ, viên chức, người lao độngnhà trường.

1. Hội nghị đã nghe các báo cáo:

 1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; phương hướng,  nhiệm vụ công tác năm 2021 do đồng chí Đặng Tân Lập - Phó Hiệu trưởng trình bày;

 1.2. Báo cáo Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của nhà trường năm 2021 do đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng trình bày;

 1.3. Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và Dự toán ngân sách năm 2021 do đồng chí Trần Nam Trung - Kế toán trưởng trình bày;

 1.4. Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019-2020 do đồng chí Đoàn Thị Hồng Việt - UVBCHCĐ -Trưởng Ban TTND trình bày;

2. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nghị quyết như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 với các nội dung cơ bản:

- Về công tác ĐT, BD cán bộ:

Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh chỉ đạo các khoa, phòng xây dựng kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng và tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả năm 2020, Nhà trường đã tổ chức thực hiện,hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch về số lớp và số học viên;kết quả cụ thể như sau:

- Số lớp chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020: 25 lớp với 1.988 học viên.

- Số lớp mở mới năm 2020: 22 lớp với 2.321 học viên;

Tổng số lớp thực hiện năm 2020: 47/44 lớp đạt 106,8% kế hoạch về số lớp; 4.309/3.937 học viên đạt 109,4% kế hoạchvề số học viên.

-Kết quả hoạt động thao giảng năm học 2019 - 2020:Cấp khoa, kết quả đạt loại Giỏi: 30/31 giảng viên, loại Khá: 01/31 giảng viên; Cấp trường 30/30 giảng viên đạt loại Giỏi.

- Về công tác nghiên cứu khoa học:

Năm 2020, Nhà trường triển khai thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, (trong đó có 01 đề tài có hỗ trợ ngân sách tỉnh) và 01 sáng kiến cấp cơ sở. Kết quả nghiệm thu: 05 đề tài nghiên cứu khoa học đạt loại xuất sắc; Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B. Nhà trường đã báo cáo đề xuất và được UBND tỉnh quyết định cho thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (thực hiện trong năm 2021 và 2022); phát hành 02 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, duy trì tốt hoạt động trang Wesite nhà trường.

- Về cơ sở vật chất, kinh phí:

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và kinh phí.Nhà trường đã triển khai sửa chữa, cải tạo nhà giảng đường, ký túc xá, hội trường lớn.Cơ sở vật chất, trường lớp đã có những cải thiện đáng kể và thay đổi tích cực rõ rệt. Trường lớp khang trang, khuôn viên, đường đi sạch sẽ; cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập theo hướng chất lượng, hiệu quả, đồng bộ; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, giảng viên, người lao động.

- Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể:

100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc; 100% đơn vị khoa, phòng đạt tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc năm học 2019 - 2020. Giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá.

2.2. Thông qua Báo cáo Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ năm 2020, phương hướng năm 2021

Nhà trường đã hoàn thành tốt Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ năm 2020 một cách khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

2.3. Thông qua Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và Dự toán ngân sách năm 2021

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tài chính một cách công khai, minh bạch, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy chế chi tiêu nội bộ và nguyên tắc thu chi tài chính theo quy định của Nhà nước.

2.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019- 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021-2022

Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng giám sát các hoạt động trong nhà trường như: Việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp; Giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về dân chủ trong các đơn vị và toàn cơ quan. Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc sử dụng tài chính, tài sản công trong cơ quan, đơn vị.

Hội nghị nhất trí cao với những nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được của nhà trường trong năm 2020. Đồng thời, nhất trí cao với đánh giá về  những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những giải pháp khắc phục trong năm 2021

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Quang Anh- Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; ý kiến phát biểu của 05 cán bộ, công chức, viên chức và ý kiến giải đáp của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

3. Hội nghị nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

(1) Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 được Tỉnh ủygiao tại Thông báo kết luận số 2213-TB/TU ngày 05/10/2020.

Tăng cường quản lýđào tạo theo quy chế, quy định của Học viện; đảm bảo nền nếp, kỷ cương trường lớp và nâng cao chất lượng giảng dạy.

(2) Ứng dụng các đề tài khoa học đã nghiệm thu vào hoạt động quản lý nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ. Triển khai, thực hiện 04 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, 01 sáng kiến kinh nghiệm năm 2021 và 01 đề tài cấp tỉnh.

Tổ chức tốt thao giảng cấp khoa, cấp trường năm học 2020 - 2021, chuẩn bị tốt cho giảng viên dự Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ VI

(3) Thực hiện đúng quy trình  và chất lượng trong việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định của Nhà nước.

 (4) Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách của cơ quan đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Đảm bảo các điều kiện về tài chính và cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho các hoạt động chuyên môn giảng dạy, học tập. Cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chất lượng, hiệu quả, đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức.

Giữ gìn trật tự nội vụ, cơ quan, xây dựng cơ quan văn hoá, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

 (5) Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn trường gắn với các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ trong năm.

(6) Công tác thanh tra nhân dânthực hiện theo đúng nội dung, chương trình đã xây dựng.

 (7) Tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng.

(8) Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(9) Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phấn đấu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua; “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” và “Đơn vị đạt chuẩn về an toàn, an ninh trật tự”.

(10)  100% đoàn thể nhà trường đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

5. Hội nghị đã kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2021-2022 gồm 05 đồng chí.

6. Hội nghị thống nhất giao BCH Công đoàn nhà trường cụ thể hóa Nghị quyết và chủ động phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan để triển khai tốt Nghị quyết Hội nghị.

7. Hội nghị đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 giữa thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn nhà trường; giữa trưởng các khoa, phòng với tổ trưởng tổ Công đoàn.

8.  Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với 100% cán bộ, công chức, viên chức tán thành, không có ý kiến khác.

Hội nghị bế mạc vào 11h30’ ngày 05 tháng 02 năm 2021.

Tài liệu đính kèm: file 93u5445t.docx (24.02.2021 09:59)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KẾ HOẠCH số 79 -KH/TCT ngày 11/12/2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
BÁO CÁO Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
THÔNG BÁO Về việc kiểm kê tài sản năm 2019
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 5 năm 2019, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019
CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 01 + tháng 02 năm 2019
HƯỚNG DẪN số 13-HD/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ ngày 20/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất