Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  573
Hôm qua :  682
Lượt truy cập : 920632
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 01 + tháng 02 năm 2019
9 10 113

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 01 + tháng 02 năm 2019

Thứ hai, 07.01.2019 10:45
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 01, tháng 02 năm 2019; Ban Giám hiệu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 01, tháng 02 năm 2019 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện các lĩnh vực hoạt động của nhà trường trong tháng 01, tháng 02 năm 2019. Trọng tâm thông tin, tuyên truyền: Công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, đoàn thể năm 2019. Sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động thi đua “dạy tốt học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, văn nghệ, thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm 2019.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, THÔNG TIN TRÊN WEBSITE THÁNG 12/2018

Stt

Đơn vị

Số lượng

Vượt

Thiếu

1

Khoa LLMLN, TTHCM

8

5

 

2

Khoa Xây dựng Đảng

9

 6

 

3

Khoa Nhà nước và Pháp luật

5

2

 

4

Khoa Dân vận

3

 

 

5

Phòng Đào tạo

6

 

 

6

Phòng TC-HC-QT

2

 

 

7

Phòng NCKH-TT-TL

8

 

 

8

Lịch công tác tuần

4

 

 

9

Lịch giảng dạy

2

 

 

10

Các văn bản của trường

7

 

 

11

Công đoàn

1

 

 

12

Đoàn Thanh niên

2

 

 

13

Hội Cựu chiến binh

1

 

 

14

Chi hội Luật gia

1

 

 

 

Tổng số

59

 

 

 

Trong tháng 12 năm 2018, Website của nhà trường đã đăng tải 59 tin, bài về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu trao đổi, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường; các hoạt động thi đua “dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 4 và tổng kết công tác Đảng năm 2018; kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018; gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12; Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018... Số lượng lượt truy cập Website của nhà trường trên 60.000 lượt/tháng. Ban Biên tập sửa bài, đăng bài đảm bảo thời gian, chất lượng theo Kế hoạch đã ban hành.

Hạn chế: Số lượng các bài nghiên cứu, trao đổi, tổng kết thực tiễn còn ít (09/59 bài); một số bài nội dung chưa gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, THÔNG TIN THÁNG 01 + THÁNG 02 NĂM 2019

Các khoa, phòng, đoàn thể tập trung tuyên truyền, thông tin về các hoạt động của nhà trường.

1. Phòng Đào tạo

- Thông tin khai giảng, bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và các hoạt động khác của phòng.

- Kế hoạch phân kỳ các lớp bồi dưỡng năm 2019.

- Bài viết nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn.

- Lịch giảng dạy tháng 02 + tháng 03 năm 2019.

2. Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

- Các hoạt động thăm hỏi tặng quà, văn nghệ, thể thao, tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019.     

- Thông tin về các chuyến thăm và làm việc, các lớp tập huấn của các cơ quan, đơn vị với nhà trường.

- Kết quả phê duyệt tên đề tài và thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019.

- Kế hoạch xuất bản nội san; nghiên cứu thực tế; lịch thao giảng cấp trường tháng 01 + tháng 02 năm 2019.

- Bài viết nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn và các hoạt động khác của phòng.

- Điểm sách mới tại thư viện.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

- Cung cấp các văn bản chỉ đạo, điều hành công khai, được phép công bố trên Website.

- Các hoạt động phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các hoạt động khác của phòng.

- Lịch công tác tuần.

4. Các khoa chuyên môn

Yêu cầu đảm bảo đạt và vượt số lượng tin, bài theo quy định:

- Các bài viết nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn; tổng kết thực tiễn.

- Gương người tốt, việc tốt của các khoa, phòng, đoàn thể trong thực hiện phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”.

- Bài viết về các sự kiện lịch sử liên quan đến chuyên môn của khoa (Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên, ngày ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh; chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa…)

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên của khoa.

5. Đảng bộ, các chi bộ, đoàn thể trong nhà trường

- Đảng bộ:

+ Hội nghị triển khai công tác Đảng, đoàn thể năm 2019.

+ Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Các chi bộ:

+ Thông tin về các hoạt động của chi bộ.

+ Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ, Đảng bộ.

Các Đoàn thể:

+ Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia, Chi hội khuyến học, Hội Cựu chiến binh có ít nhất 01 bài đăng trên Website về chương trình, kế hoạch công tác năm 2019.

+ Đoàn Thanh niên thông tin về “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm 2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo, duyệt tin, bài, hình ảnh và chịu trách nhiệm về nội dung các tin, bài đăng trên Website trong tháng 01 + tháng 02 năm 2019.

- Thư ký Ban biên tập, quản trị Website, phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu căn cứ vào Kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện của các khoa, phòng, đoàn thể và báo cáo kết quả với Ban Giám hiệu tại Hội nghị giao ban đầu tháng.

- Các bài viết in trên giấy A4 gửi đồng chí Hà Thị Như Huế - Thư ký Ban biên tập, gửi bản mềm về địa chỉ gmail: thuthuytct@gmail.com.

Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HƯỚNG DẪN số 13-HD/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ ngày 20/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 12 năm 2018
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 12 năm 2018
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 11 năm 2018
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 10 năm 2018
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 9 năm 2018
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
HƯỚNG DẪN Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 12 năm 2017
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 11 năm 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu | Xây dựng nhà thờ gianphoithongminhgiare |