Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  104
Hôm qua :  1172
Lượt truy cập : 723298
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
9 10 10341

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thứ hai, 27.02.2017 09:08
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 86-CV/CĐVC ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2017; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:

I-  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

1- Đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn

Năm 2016, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiệnnhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, đó là:

a- Thuận lợi: Trường Chính trị tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân tỉnh trong quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc. Nhà trường có bề dày truyền thống, kinh nghiệm, năng lực và quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

2- Khó khăn: Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tuy đã được quan tâm đầu tư và cải thiện đáng kể, song chưa đồng bộ; còn không ít khó khăn cho công tác phục vụ, nhất là trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Đời sống của một bộ phận cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường còn khó khăn do thu nhập thấp. Một số cán bộ, giảng viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ cũng gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

2.1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Thực hiện 68/66 lớp, với 7233/5812 học viên (đạt 103% kế hoạch mở lớp; 124,4% kế hoạch về số học viên).

2.2. Về nghiên cứu khoa học: Thực hiện 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh, 01 đề tài viết Lịch sử trường, 08 đề tài cấp cơ sở. Xuất bản 01 số Nội san. Duy trì tốt hoạt động Website Trường Chính trị tỉnh.

2.3. Về cơ sở vật chất, kinh phí: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và kinh phí. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng ngừa cháy nổ; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vật tư, điện, nước, thiết bị trường học. Cơ sở vật chất đã có nhữngcải thiện đáng kể và thay đổi tích cực, rõ rệt trong năm 2016: Trường lớp khang trang, khuôn viên, đường đi sạch sẽ; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

2.4. Công tác xây dựng Đảng: 07/7 (100%) chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3/7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (01 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu), 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; 100% đơn vị khoa, phòng đạt tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc năm học 2015- 2016; giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá. Đảng bộ nhà trường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể

3.1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  Năm 2016, Trường Chính trị tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh uỷ, UBND giao 68/66 lớp, với 7233/5812 học viên (vượt 3,0% chỉ tiêu kế hoạch mở lớp; 24,4% kế hoạch về số học viên).

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; nâng cao ý thức, trách nhiệm của giảng viên, học viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc bộ Quy chế quản lý đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, đánh giá thực chất kết quả giảng dạy, học tập. Phối hợp với các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị và cơ sở liên kết đào tạo quản lý chặt chẽ nền nếp ra vào lớp và sĩ số học tập của học viên.

Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ Nhất với tổng số 58 học viên của 9 đơn vị huyện, thành, thị, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tham gia. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các trung tâm bồi dưỡngchính trịhuyện, thành, thị, đảng bộ trực thuộc lần thứ 2 - năm 2016.

Tổ chức thao giảng cấp khoa có 31/43 giảng viên tham gia; thao giảng cấp trường có 28/43 giảng viên tham gia, trong đó có 27 giảng viên đạt Giỏi.

3.2. Nghiên cứu khoa học, thông tin tư liệu, thư viện

Thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” vàĐề tài nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử 60 năm xây dựngphát triểnTrường Chính trị tỉnh Phú Thọ” (có hỗ trợ ngân sách tỉnh). Nghiệm thu 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đều đạt Xuất sắc.

Phát hành Nội san chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Viết bài đăng báo Phú Thọ, thông tin công tác trường chính trị và đăng tải trên Website của nhà trường với 550 tin bài/năm. Duy trì tốt hoạt động của thư viện, phòng đọc phục vụ kịp thời công tác chuyên môn giảng dạy, học tập.

3.3. Công tác hành chính quản trị, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị trường học.

Quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất, sử dụng kinh phí chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhà Hiệu bộ. Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị giảng dạy, học tập. Sửa chữa, nâng cấp, trồng hoa, thảm cỏ xung quanh Hội trường lớn; Hội trường A1.

 Thực hiện tốt công tác hành chính phục vụ; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng ngừa cháy nổ, mưa bão. Đảm bảo các điều kiện về tài chính, hội trường, lớp học, ký túc xá, thư viện, điện nước, thiết bị giảng dạy, học tập... phục vụ tốt hoạt động chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường hiệu quả giám sát, quản trị cơ quan, văn thư lưu trữ; phục vụ kịp thời, đầy đủ, chu đáo các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể nhà trường.

Cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện giảng dạy, học tập theo hướng chất lượng, hiệu quả, đồng bộ; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, giảng viên, người lao động.

3.4. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể

Giáo dục chính trị tư tưởng:Đảng bộ luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ, đảng viên, giảng viên; gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; kịp thời triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng: Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, các chi bộ khoa, phòng thực hiệnnghiêm túc Quy chế làm việc, nền nếp sinh hoạt Đảng ủy, chi ủy, chi bộ hàng tháng. Chỉ đạo 07 Chi bộ tổ chức 28 buổi sinh hoạt chuyên đề với các nội dung thiết thực.

Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 25/01/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Thông báo số 256-TB/TU ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy về tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và thông tin thời sự, đọc báo, tạp chí của Đảng vào sáng thứ Hai đầu tháng.

Tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII. Nghiêm túc chấp hành hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 04/8/2016 và Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 07/9/2016 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về quy trình, nội dungtổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi và chế độ thu nộp đảng phí mới.

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Các đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, chi bộ; quan hệ tốt với quần chúng và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Quan tâm công tácxây dựng Đảng; cử 03 quần chúng ưu tú học lớp tìm hiểu về Đảng, kết nạp 04 đảng viênmới, chuyển chính thức cho 02 đảng viên dự bị.

Công tác kiểm tra, giám sát: Triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy. Kiểm tra, giám sát 07/7 Chi bộ (trong đó, Đảng ủy trực tiếp kiểm tra  02/7 Chi bộ; 05/7 Chi bộ tự kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả với UBKT Đảng ủy nhà trường).

Đảng ủy trường thường xuyên giám sát các chi bộ, đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệmnêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạochủ chốt các cấp. Giám sát công táclãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứukhoa học.

Hoạt động của cơ quan, các đoàn thể:Cơ quan, các đoàn thể nhà trường thực hiện nghiêm túcNghị quyết của Đảng ủy về xây dựngcơ quan văn hóa (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về dân chủ trong hoạt độngcủa cơ quanhành chính nhà nướcvà đơn vị sự nghiệp công lập). Tăng cường quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quanvới Ban Chấp hànhcác đoàn thể; tạo điều kiệnđể các đoàn thể hoạt độngcó hiệu quả và tích cực tham gia xây dựngĐảng, chính quyền.

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ký giao ước thi đua năm 2016. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hoá, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh26/3; ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Tháng công nhân (5/2016), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày Pháp luật 09/11; ngày truyền thống trường 19/11; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày thành lập Quân đội nhân dân, ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhà trường tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu ủng hộ các quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện. Tổng số tiền ủng hộ năm 2016 là: 88.000.000đ. Thăm hỏi, tặng quà,  phụng dưỡng Mẹ Việt NamAnh hùng Nguyễn Thị Mười ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ chu đáo.

3.5. Công tác tổ chức, thi đua khen thưởng

Tổ chức cán bộ: Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo cơ quan thực hiện công tác tổ chức cán bộ chặt chẽ, khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy định của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách đối vớicán bộ, giảng viên, nhân viên.

Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên: 02 giảng viên tiếp tục nghiên cứu sinh; 06 giảng viên tốt nghiệp cao học, 02 cán bộ học cao học; 01 cán bộ học đại học; 04 cán bộ, giảng viên học trung cấp LLCT - HC; 03 giảng viên bồi dưỡng chuyên viên chính; 06 cán bộ, giảng viên bồi dưỡng chuyên viên; 05 cán bộ, giảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 03 cán bộ nghiên cứu, học tập, tham quan nước ngoài theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm lại 01 Phó Hiệu trưởng. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp nhận 01 cán bộ. Quyết định bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng khoa, phòng; bổ nhiệm lại 03 Phó Trưởng khoa, phòng. Bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị khoa, phòng giai đoạn 2015 - 2020, 2020 - 2025. Báo cáo Đề án, kế hoạch tinh giản biên chế năm 2016 và đến năm 2021 với Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, có tác dụng giáo dục truyền thống sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường.

Công tác Thi đua - Khen thưởng của nhà trường được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch và khách quan theo đúng quy định của Luật và các văn bản quy định của Nhà nước, của tỉnh, đã phát huy tác dụng tích cực, động viên khuyến khích cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động nỗ lực làm việc.

Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc bình xét thi đua hàng tháng, thi đua - khen thưởng năm học 2015 - 2016: 71/71 (100%) cán bộ, giảng viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 10 chiến sỹ thi đua cơ sở, 06 cá nhân và 02 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 03 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Trường Chính trị tỉnh được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016: 04 viên chức hoàn thành nhiệm vụ, 35 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 32 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo trường và đánh giá, phân loạichi bộ, đảng viên năm 2016: 4/7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3/7 chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 01 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 02/62 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 60/62 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận “tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016”.

4- Hạn chế và nguyên nhân

  4.1- Hạn chế:

Một số ít cán bộ, giảng viên chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Việc chấp hành quy chế chuyên môn, nền nếp ra vào lớp của một số học viên chưa nghiêm túc; sỹ số học tập, sự chuyên cần, kết quả học tập của học viên một số lớp tại chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Chất lượng, hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ chưa tốt; việc phân công công việc có chỗ, có nơi còn chồng chéo, chưa khoa học; việc kiểm tra, giám sát có lúc chưa thường xuyên; xử lý sai sót, khắc phục sau kiểm tra, giám sát còn thiếu kiên quyết.

  4.2- Nguyên nhân:

 Một số cán bộ, công chức, viên chứcchưa nhận thức đầy đủ về chức trách, nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong công tác chưa cao. Ý thức tự giác; sự cố gắng, nỗ lực học tập ở một số học viên chưa thường xuyên.

5- Về giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chứctại Hội  nghị cán bộ, công chức, viên chứcnăm 2016

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 có  08 kiến nghị, đề xuất. Tất cả các kiến nghị, đề xuất đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp thu, xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời, cụ thể:

+ Đảng ủy, Ban Giám hiệu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, trật tự kỷ cương, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

+ Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò, năng lực, hoạt động có hiệu quả.

+ Nhà trường luôn chú trọng việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất, giảng đường, hội trường, lớp học, ký túc xá; lắp đặt mới bàn ghế tại phòng họp tầng 4 tại nhà Hiệu bộ.

+ Ban Giám hiệu đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; đổi mới hình thức thi; thực hiện nghiêm túc kế hoạch dự giờ, thăm lớp và đóng góp, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy.

+ Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên. Phối hợp với Công đoàn nhà trường bổ sung, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm chế độ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Đánh giá chung:

Năm 2016, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học và công tác hành chính - quản trị, xây dựng cơ sở vật chất. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực triển khai "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, các chi bộ và đoàn thể nhà trường. Cơ quan đoàn kết, dân chủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan văn hóa, các đoàn thể nhà trường vững mạnh toàn diện.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  NĂM  2017

1- Phương hướng, mục tiêu

1.1- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 được giao tại Thông báo kết luận số 500 -TB/TU ngày 28/12/2016 của Thường trực Tỉnh ủy (70 lớp/6718 học viên).

Tăng cường quản lýđào tạo theo quy chế, quy định của Học viện và nền nếp kỷ cương trường, lớp. Thực hiện nghiêm túc bộ Quy chế quản lý đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG  ngày 14/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC; Hướng dẫn số 134/HD-HVCTQG ngày 21/7/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình TCLLCT-HC; các quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

12- Nghiên cứu khoa học

Hoàn thành và đưa vào ứng dụng kết quả Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”. Đề tài viết Lịch sử trường và 10 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế, năng lực chuyên môn và kiến thức thực tiễn, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Tổ chức tốt thao giảng cấp khoa, cấp trường, chọn cử giảng viên tham dự Hội thi Giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ VI tổ chức tại Nghệ An.

1.3- Công tác hành chính- quản trị; cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị trường học

Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, ngăn nắp; phòng ngừa cháy nổ, mưa bão. Đảm bảo các điều kiện về tài chính và cơ sở vật chất, phục vụ tốt hoạt động chuyên môn giảng dạy, học tập. Tăng cường hiệu quả công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ; phục vụ kịp thời, đầy đủ, chu đáo các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường.

Quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; sử dụng kinh phí chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Tăng cường trang thiết bị dạy học; cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, giảng viên theo hướng chất lượng, hiệu quả, đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, người lao động.

Tích cực tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và điều kiện làm việc, đảm bảo nhu cầu cần thiết của cán bộ, giảng viên nhà trường. Giữ gìn trật tự nội vụ cơ quan, xây dựng cơ quan văn hoá, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

1.4- Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết; sự phối hợp công tác giữa các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể; coi trọng tính chủ động, sáng tạo, tham mưu đề xuất của cán bộ, giảng viên; chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc, kỷ luật lao động cơ quan; giữ vững kỷ cương, nền nếp nội quy trường học.

Duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng uỷ, chi ủy, chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng, kết nạp  được từ 2 - 3 đảng viên mới.

Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể. Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt". Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1957 - 2017) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. Xây dựng cơ quan, công sở văn hoá; xây dựng các đoàn thể nhà trường vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua với các nội dung thiết thực tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, học viên phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao năm 2017.

2- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

2.1. Xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể cho từng tháng, từng quý; chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

2.2. Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1957-2017) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

2.3. Phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường phối hợp hiệu quả trong công tác giữa các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể nhà trường; coi trọng tính chủ động, sáng tạo, tham mưu đề xuất của đội ngũ cán bộ, giảng viên; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật lao động cơ quan; giữ vững kỷ cương, nền nếp nội quy trường học.

2.4. Nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu, tự giác, năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong cán bộ, giảng viên; tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

2.5. Duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể theo hướng chủ động phân công công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

2.6. Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động của cơ quan, đoàn thể. Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác.

2.7. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

III- ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục dành cho Trường Chính trị tỉnh sự quan tâm đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học phục vụ nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, học tập.

2-  Đề nghị các sở, ngành, đoàn thể liên quan quan tâm phối hợp với Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước và bồi dưỡng đại biểu HĐND, cán bộ chính quyền cơ sở.

3. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hoạt động Công đoàn đối với Trường Chính trị tỉnh đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, động viên phong trào của nhà trường để có những đóng góp tích cực vào thành thích chung của Đảng bộ khối và Công đoàn Viên chức tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Ban Giám hiệu trân trọng báo cáo Công đoàn Viên chức tỉnh và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

Tài liệu đính kèm: file 27v1saR0.pdf (27.02.2017 09:08)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUY CHẾ Hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
NỘI QUY Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
THỂ LỆ Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Lớp Cao học Chính trị học phát triển K20 Tây Bắc
HƯỚNG DẪN
Đi nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch cuối khóa chương trình TCLLCT- HC

HƯỚNG DẪN
Thực hiện thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo chương trình TCLLCT- HC

QUY ĐỊNH
Tổ chức các kỳ thi và đánh giá chất lượng học viên

NỘI QUY
Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất-năm 2016”

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập học viên tham gia Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất - năm 2016

Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |