Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  411
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215481
TUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG GIAO TRONG NHIỆM KỲ MỚI
9 10 259

TUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG GIAO TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Thứ bảy, 09.04.2022 02:15

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp của các khoa, phòng, đoàn thể; sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành và đoàn viên; thanh niên, hoạt động của Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

     Là những cán bộ trẻ của nhà trường đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, các đồng chí đoàn viên của chi đoàn đều tích cực tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng; gương mẫu, tích cực, tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng luôn được chú trọng, chất lượng được củng cố. Việc đánh giá, xếp loại đoàn viên đã gắn với tiêu chí cụ thể và đảm bảo thực chất. Hàng năm, tập thể Chi đoàn được Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp đạt chỉ tiêu với 01 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

     Các phong trào của Đoànđược đẩy mạnh, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích được tổ chức cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có sự chuyển biến tích cực. Ban chấp hành Chi đoàn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chương trình công tác của Đoàn cấp trên, nhiệm vụ chính trị của cơ quan để xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; đã tích cực chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo cơ quan, phối hợp chặt chẽ với các chi đoàn bạn để hoàn thành đạt kết quả cao trong các nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ trường ghi nhận và đánh giá cao đoàn viên Chi đoàn đã phát huy vai trò xung kích, là nòng cốt tham gia các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đóng góp chung vào thành tích của nhà trường. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2019 - 2022.

     Bên cạnh những kết quả trên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn nhiệm kỳ qua như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi đoàn có thời điểm còn chưa phát huy tốt tính năng động, sáng tạo. Một số hoạt động đoàn chất lượng chưa cao, một số đoàn viên, thanh niên chưa thật sự cố gắng, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động đoàn; chất lượng tham mưu, đề xuất còn hạn chế.Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao… không tổ chức được do phải thực hiện quy định về phòng chống đại dịch Covid-19.

     Để Đại hội Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2024 diễn ra thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Chi đoàn xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội. Tại Đại hội này, tôi xin hoan nghênh sự chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện phục vụ Đại hội của Ban chấp hành Chi đoàn; thái độ nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tôi đề nghị đoàn viên, thanh niên với tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của Chi đoàn, phát huy ưu điểm, khắc phục những vấn đề còn tồn tại nguyên nhân tồn tại, để thống nhất những giải pháp phù hợp và thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ mới.

     Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, học tập, lao động trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự trưởng thành về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ văn hóa, chuyên môn cao hơn cac lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước đòi hỏi có sự đóng góp không nhỏ của thế hệ thanh niên nói chung, thanh niên trí thức nói riêng. Đặc biệt đoàn viên thanh niên trong các trường chính trị phải luôn là lực lượng trẻ xung kích trong việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Những trí thức trẻ tiêu biểu của Đảng bộ Khối nói chung, của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng cũng là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận, trong nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

     Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là phấn đấu đạt chuẩn mức độ 1 và chuẩn mức độ 2 theo tinh thần Quy định số 11-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện có hiệu quả quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Yêu cầu, nhiệm vụ đó được đặt lên vai lực lượng trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên của nhà trường. Cơ hội lớn, thách thức lớn, đòi hỏi từng đồng chí đoàn viên phải cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm cao.

     Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, tại Đại hội này, tôi xin định hướng một số nội dung để Đại hội bàn bạc, thảo luận làm cơ sở cho việc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

     Một là: Phải xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tổ chức Đoàn là tăng cường, bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên thanh niên nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, thực hành văn hóa trường Đảng sống có ước mơ, hoài bão, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, giành thành tích cao trong mọi hoạt động, thực hiện lời dạy của cha ông “con hơn cha là nhà có phúc!”.

Công tác giáo dục của Đoàn cần phải được duy trì thường xuyên, đảm bảo tính liên tục và có sự gắn kết chặt chẽ giữa các nội dung với việc đổi mới về hình thức phù hợp với nhận thức và tư tưởng của đoàn viên. Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phấn đấu đạt các tiêu chí trường chuẩn theo quy định của Trung ương Đảng.

     Hai là: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu từ Ban Chấp hành tới từng đoàn viên, thanh niên. Làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phấn đấu xây dựng Chi đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh là điểm sáng, tiêu biểu trong mọi hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ.

     Ba là: Chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên với tinh thần “làm việc nào tốt việc ấy”, phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong mọi hoạt động, công việc của nhà trường.

     Bốn là: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể cơ quan, các chi đoàn bạn để tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động của chi đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, kịp thời khen thưởng, biểu dương những đoàn viên tích cực, giúp đỡ các đoàn viên còn khó khăn, hạn chế. Tích cực chủ động tổ chức đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

     Tại Đại hội này, một nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ khóa mới. Là những đoàn viên đại diện cho tuổi trẻ, sức trẻ của Trường Chính trị tỉnh, tôi tin tưởng và đề nghị mỗi đồng chí với tinh thần đoàn kết, dân chủ hãy tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu có đủ bản lĩnh chính trị, có năng lực, phẩm chất và có sức quy tụ đoàn viên vào Ban Chấp hành Chi đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 để thực hiện tốt các Nghị quyết mà Đại hội đề ra, đưa phong trào Đoàn của cơ quan tiếp tục tiến lên đạt những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới. Tuyệt đối tránh trường hợp lá phiếu nào không hợp lệ, không đảm bảo quy chế bầu cử đã được quy định.

     Tại diễn đàn trọng thể của Đại hội, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, các đoàn thể đã dành sự quan tâm đối với hoạt động của Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong những năm qua; tôi mong muốn các đồng chí trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Trường, giúp tuổi trẻ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu, cống hiến, trưởng thành và góp phần thiết thực, ý nghĩa vào công cuộc xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào chi đoàn thanh niên, vào thế hệ trẻ nhà trường để xây dựng và phát triển Trường Chính trị giành những thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3
NỘI DUNG TRỌNG TẤM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2022
KỶ NIỆM 115 NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (09/02/1907-09/02/2022), NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG, KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG, NHÀ VĂN HÓA LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NƯỚC NĂM 2021
ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
MÙA XUÂN, LUẬN BÀN VỀ NHỮNG NGƯỜI TUỔI ''HỔ” NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ XX
TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG XUÂN NHÂM DẦN, NĂM 2022
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2022
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất