Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  629
Hôm qua :  669
Lượt truy cập : 1165648
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 - CỤM THI ĐUA SỐ 3, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
9 10 147

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 - CỤM THI ĐUA SỐ 3, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Thứ năm, 28.11.2019 08:32

Th.S Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Chiều ngày 25/11/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, Cụm Thi đua số 3 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019.

Chủ trì Hội nghị gồm đồng chí Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang và đồng chí Nguyễn Văn Nhâm - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên (Đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó thường trực Cụm Thi đua số 3 - năm 2019). Đại biểu dự Hội nghị có đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng - Vụ trưởng, đồng chí Tiến sĩ Cầm Thị Lai - Phó Vụ trưởng và các chuyên viên Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có đồng chí đại diện Lãnh đạo trường, cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của Trường Chính trị các tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên và đại diện Lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 

và đồng chí Nguyễn Văn Nhâm - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

(Đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó thường trực Cụm thi đua số 3 - năm 2019 chủ trì Hội nghị).

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Đình Vĩ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua số 3) trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2019; Báo cáo đã nêu rõ: năm 2019, các trường chính trị trong Cụm Thi đua số 3 tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị trong điều kiện thuận lợi: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự hướng dẫn kịp thời về công tác thi đua - khen thưởng của Cụm trưởng Cụm Thi đua số 3; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên các trường thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, không ngừng nâng lên về số lượng, chất lượng; đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế. Bên cạnh đó, Cụm Thi đua còn có khó khăn, đó là các trường trong Cụm đều thuộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc, khoảng cách giữa các trường khá xa về địa lý; đa số các tỉnh và các trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học thiếu thốn, xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong điều kiện mới. Năm 2019, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các trường tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mặt khác, nguồn học viên tham gia học trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở các trường có xu hướng giảm mạnh, trong khi đó ngày càng có nhiều đơn vị Trung ương và ngoài tỉnh liên kết trực tiếp với cấp huyện để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh với cơ chế thông thoáng, dễ dãi hơn nên ảnh hưởng đến việc chiêu sinh, mở lớp của các trường.

Hiện nay, có 07/7 trường chính trị tỉnh trong Cụm Thi đua số 3 đã thực hiện giải thể, sáp nhập từ 04 khoa, 03 phòng thành 03 khoa (Khoa Lý luận cơ sở, khoa Xây dựng Đảng và khoa Nhà nước & pháp luật), 02 phòng (Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu) theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); có 07/7 trường đã chuyển thể thức văn bản, thay đổi con dấu theo quy định. Toàn Cụm có tổng số 334 cán bộ, giảng viên, nhân viên; trình độ chuyên môn có 02 Tiến sĩ, 184 Thạc sĩ, 122 Cử nhân; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp: 171; 86 trung cấp và 77 sơ cấp. Trong năm 2019, các trường trong Cụm Thi đua số 3 đã khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị từ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, công tác phát triển đội ngũ. Đã thực hiện được 273 lớp với 22.295 học viên (trong đó đào tạo 175 lớp với 14.073 học viên; bồi dưỡng  113 lớp với 9.595 học viên). 

Toàn Cụm Thi đua số 3 đã thực hiện 35 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp khoa, cấp trường; trong đó có 21/35 đề tài đã nghiệm thu đạt 60%; còn 14 đề tài đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu đảm bảo đúng tiến độ. Tổ chức Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi; tổ chức các hội nghị chuyên môn, chuyên đề, Hội thảo khoa học, thao giảng, dự giờ; biên soạn và xuất bản giáo trình, tập bài giảng tình hình nhiệm vụ địa phương; xuất bản bản tin thông tin lý luận và thực tiễn, tổ chức nghiên cứu thực tế, quản lý và duy trì hoạt động hiệu quả trang Website; thực hiện tốt các hoạt động do Cụm Thi đua số 3 tổ chức… Các trường chú trọng công tác xây dựng, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên (đã cử 181 lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng, gồm 03 Nghiên cứu sinh; cao học 21 người, đại học 08 người, cao cấp LLCT 25 người, trung cấp 35 người; bồi dưỡng chuyên viên 16 người, chuyên viên chính 19 người; chuyên viên cao cấp 01 người)… Đặc biệt, 07/7 trường đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cụm Thi đua số 3 phát động, đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cấp ủy, Ban Giám hiệu các trường triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên xây dựng tập thể đoàn kết để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu tham luận của 07 Lãnh đạo trường trong Cụm về kinh nghiệm hay, cách làm mới, những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức phong trào thi đua; đặc biệt là trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, 

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng - Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi nhận: Các trường trong Cụm Thi đua số 3 có tính tự giác cao, hoạt động đều tay, tổ chức công tác thi đua bài bản; có kiểm tra, giám sát, đánh giá, học hỏi kinh nghiệm, động viên lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả. Các trường đều xuất bản Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn với chất lượng cao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, triển khai thực hiện tốt Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); các công việc được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh các trường cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Hướng dẫn số 64 của Học viện về công tác thi đua; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu thực hiện tốt Quy chế quản lý đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2.252 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (dự kiến thực hiện chương trình mới, giáo trình mới từ tháng 6/2020). Tham mưu cho Tỉnh xây dựng đề án trường chuẩn; quan tâm tham gia tốt Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi do Học viện tổ chức vào tháng 8/2020.

Ảnh: Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng - Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng đã trao Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã được các trường trong Cụm suy tôn, đề nghị Học viện khen thưởng do có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019).

      

Ảnh: Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng - Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Giám đốc Học viện cho Tập thể nhà trường

và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang một lần nữa khẳng định kết quả đạt được của các trường chính trị trong Cụm Thi đua số 3 năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thi đua bài bản, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; điểm nhấn năm 2019 là tích cực tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh triển khai thành công Quy định 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và mong muốn trong thời gian tới các trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tổng kết, rút kinh nghiệm những điểm nổi bật đạt được trong năm 2019 để chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ và duy trì cách thức tổ chức Hội thảo khoa học, tiếp tục triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ những năm tiếp theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả và thành tích đạt được năm 2019, Cụm Thi đua số 3 đã bình xét, suy tôn đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua cho Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, các trường chính trị tỉnh trong Cụm thi đua số 3 đã bình bầu Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên làm Cụm trưởng, Trường chính trị tỉnh Phú Thọ làm Cụm phó thường trực, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn làm Cụm phó Cụm Thi đua số 3 - năm 2020./.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019-2025
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019; TỌA ĐÀM VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2019 CỦA TỈNH PHÚ THỌ
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHỐI HỢP VỚI BỆNH VIỆN MEDLATEC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE, TẦN SOÁT UNG THƯ SỚM CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CHINH TỈNH NAM ĐỊNH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 2/2019 CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ
CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TẠI THỊ XÃ PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT XUÂN KỶ HỢI 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN KỶ HỢI 2019
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

https://noithatkydieu.vn |