Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2217
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036784
Triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”
9 10 130

Triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”

Thứ năm, 12.10.2023 12:33
Ngày 11/10/2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại (TTĐN) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới”. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung ương tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố và hơn 90 điểm cầu tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

o Nghia phat bieu.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh.

cac dai bieu du hn.jpg 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác TTĐN trình bày những nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị là văn bản rất quan trọng. Việc ban hành Kết luận xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, có tính chất kim chỉ nam, khơi dậy ý chí phấn đấu vượt khó, bứt phá sáng tạo cho toàn thể đội ngũ làm công tác TTĐN trong, ngoài nước vì mục tiêu chung với những tư duy mới. Đây là sự “mở đường” để chủ trương trở thành các quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các chương trình hành động, đề án, nhân rộng các mô hình, giải pháp đột phá một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong tình hình mới.

Kết luận số 57-KL/TW đã xác định rõ công tác TTĐN là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa TTĐN với thông tin đối nội, giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên sự tham gia tích cực của nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. TTĐN cần đi trước, có tính dự báo cao, kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”; không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hoá phương thức TTĐN theo phương châm “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, phù hợp với nhu cầu của các đối tượng, khu vực, địa bàn trong và ngoài nước, trọng tâm là các quốc gia, vùng lãnh thổ có ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước.

quang canhhnnnnn.jpg 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2010 - 2020”. Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trình bày nội dung các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác TTĐN Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác TTĐN trong tình hình mới; dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW; công tác TTĐN trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa; TTĐN góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; công tác TTĐN góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế; các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác TTĐN của các cơ quan đại diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

cac diem cau hnnnn.jpg 

Các điểm cầu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu đất nước ta được thành lập cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác TTĐN. Với tinh thần chủ động, tích cực, đa phương hóa, đa dạng hóa nhằm tạo ra đột phá mới, công tác TTĐN đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hình ảnh và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khơi dậy lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo công tác TTĐN và các lực lượng làm công tác TTĐN trong, ngoài nước phải tập trung tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng chủ trương, đường lối, phương châm của Đảng về công tác TTĐN. Đặc biệt là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW một cách nghiêm túc, hiệu quả; đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quán triệt nội dung Kết luận đảm bảo thực chất, phù hợp với các đối tượng khác nhau. Từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong, ngoài nước về công tác TTĐN và các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác TTĐN trong tình hình mới.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải nắm chắc nội dung Kết luận số 57, chủ động biến thách thức thành thời cơ, tăng cường đổi mới tư duy trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và bản thân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo các cấp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ công tác TTĐN… Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình mới, cách làm hay trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì
Trường Chính trị tỉnh tổ chức cho lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2023 đi nghiên cứu thực tế tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông
Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2023
Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh quý III/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023
Lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác đoàn cho Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp đi nghiên cứu thực tế tại huyện Đoan Hùng
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho Bí thư Đoàn thanh niên cơ sở năm 2023
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội khóa XV tại huyện Thanh Ba
Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất