Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  17
Hôm nay :  12170
Hôm qua :  16672
Lượt truy cập : 3340308
TÌM HIỂU VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CỦA TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2021- 2025
9 10 556

TÌM HIỂU VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CỦA TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2021- 2025

Thứ bảy, 06.11.2021 07:40

Lam Khê
Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 4315/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Theo đó, 100% số xã phường, thị trấn, trường học, khu, cụm công nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp. Phấn đấu kiềm chế tỷ lệ gia tăng số người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm trước. Trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ hằng năm tăng từ 5% so với năm trước; trên 90% số vụ án ma túy được giải quyết, xét xử; 100% các vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh được xác minh, làm rõ. Số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa tăng từ 5% so với năm trước; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới. Kiểm soát chặt chẽ 100% các loại tiền hóa chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; không để xảy ra việc trồng cây có chứa chất ma túy. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải có sự quan tâm đúng mức, xác định công tác phòng, chống ma tuý là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị, địa phương mình.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Kế hoạch đề ra để đạt được mục tiêu trên là phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành trong công tác phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội và toàn dân tham gia hoạt động phòng, chống ma túy; xác định rõ nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để sảy ra tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ.

Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo tỉnh). Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và đội ngũ cán bộ chuyên trách, trực tiếp tham gia phòng, chống ma túy, đặc biệt là cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh và không ngừng đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Tập trung vào phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay tại cơ sở có nguy cơ cao. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, tập trung vào khung giờ thích hợp, nội dung dễ hiểu dễ nhớ, dễ thực hiện. Chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng chuyên trách. Nắm và phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy; xác định rõ vai trò chủ trì, nòng cốt của lực lượng công an, tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác phòng, chống ma túy. Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết, hiện đại cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo triển khai, kiểm tra đôn đốc; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai các dự án do Bộ Công an chủ trì chỉ đạo thực hiện bảo đảm phù hợp với địa phương.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THAM DỰ TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “THI ĐUA XÂY DỰNG TẬP THỂ KIỂU MẪU VÀ CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẢNG MẪU MỰC” DO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “GIỌT HỒNG ĐẤT TỔ” NĂM 2021
HỘI NGHỊ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIỮA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VIỆT TRÌ
PHÁT ĐỘNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (ĐỢT 2)
LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VỀ ''PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH DỊCH CHUYỂN ĐỊA CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA CÁC NƯỚC LỚN''
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2021
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2021
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2021
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất