Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  471
Hôm qua :  660
Lượt truy cập : 1226766
NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020 CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 46

NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020 CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ năm, 01.10.2020 15:42

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành: Trường Chính trị tỉnh đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong tháng 10/2020 gắn với định hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020 trong hoạt động chuyên môn giảng dạy của nhà trường. Yêu cầu đảng viên, giảng viên chủ động nghiên cứu, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên các lĩnh vực:

         1. Tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chủ động tuyên truyền, ý thức trách nhiệm đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu phản động, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

         2. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         3. Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới”. Tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 31/12/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền trọng tâm về chủ đề, phương châm chỉ đạo Đại hội; nội dung, các hoạt động diễn ra tại Đại hội; thông tin nhanh kết quả của Đại hội, các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

          4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống đại dịch covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch covid-19 trong tình hình mới theo tinh thần Công văn số 2363-CV/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về phòng, chống dịch bệnh covid-19, Văn bản số 3477/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid-19; Tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, các cấp chính quyền, trong trạng thái bình thường mới và thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

           5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Khẳng định kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, chính quyền các cấp. Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về giữ gìn, phát huy sự đoàn kết trong Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

          6. Tuyên truyền ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ; Tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng nước sạch và công tác vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống và phòng chống dịch bệnh; hưởng ứng “Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020”. Tuyên truyền thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế rác thải nhựa; đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về vệ sinh công cộng, bảo vệ nguồn nước, tích cực góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.

          7. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên và người dân: Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (14/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); Ngày thành lập Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10); Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10); Ngày vì người nghèo (18/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).

         Cán bộ, đảng viên - giảng viên Trường Chính trị tỉnh phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo định hướng, gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác tư tưởng, phổ biến thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA HỘI THI “TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ” NĂM 2020
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH QUÝ III NĂM 2020
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2020
ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ HƯƠNG NỘN, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG 169 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025
CỤM THI ĐUA SỐ 3 TỔ CHỨC HỘI THẢO ''XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH'' VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ V (2020 - 2025)
QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2020 CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất