Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  139
Hôm qua :  502
Lượt truy cập : 1183875
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LẦN THỨ II - NĂM 2020
9 10 55

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LẦN THỨ II - NĂM 2020

Thứ ba, 30.06.2020 14:48
Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-HVCTQG ngày 30/5/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kế hoạch số 09-KH/TCT ngày 11/02/2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về hoạt động nghiên cứu khoa học, thanh tra, kiểm tra, tổ chức hội thi và đi thực tế cơ sở năm 2020; Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II - năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua Hội thi nhằm đánh giá thực chất kết quả giảng dạy và học tập lý luận chính trị của giảng viên và học viên ở các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; từ đó tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến trong giảng viên và học viên của Nhà trường, huy động các lớp Trung cấp LLCT-HC tham gia Hội thi.

- Tuyển chọn, công nhận và khen thưởng học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2020; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội thi nghiêm túc, khoa học, hấp dẫn, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục tinh thần say mê học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị.

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, đánh giá đúng năng lực của học viên tham gia thi.

- Học viên thực hiện đúng quy định về điều kiện, thể lệ dự thi; tích cực chuẩn bị tham gia tốt các nội dung của Hội thi.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ DỰ THI

1. Đối tượng

Là học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức và giảng dạy (Đã hoàn thành từ 30% chương trình đào tạo trở lên (tính đến tháng 9/2020); có điểm trung bình các môn đã học từ 7,0 trở lên, trong đó không có môn nào dưới 6,0; có ý thức học tập, rèn luyện tốt). 

2. Nội dung thi

Nội dung thi là kiến thức thuộc chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016, Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Hướng dẫn số 614/HD-HVCTQG, ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Gồm 03 khối kiến thức: 

Khối 1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Khối 2: “Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở”.

Khối 3: “Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý”.

3. Số lượng, hồ sơ đăng ký dự thi 

- Mỗi lớp cử một đội tham gia Hội thi gồm 03 thành viên là học viên tiêu biểu, trong đó có 02 học viên thi chính, 01 học viên tham gia cùng phần thi đồng đội.

- Phương thức lựa chọn: Căn cứ kết quả học tập của học viên, tập thể lớp và chủ nhiệm lớp họp, bình xét, báo cáo Ban Chỉ đạo lớp học và gửi danh sách về Ban Tổ chức Hội thi.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

+ Công văn đăng ký danh sách học viên (Có xác nhận của Ban Chỉ đạo lớp học); 01 ảnh thẻ của thí sinh (cỡ 3x4 cm);

+ Trưởng đoàn tham gia hội thi, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên đồng chủ nhiệm (có mẫu đăng ký gửi kèm).

III. HÌNH THỨC THI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Hình thức thi 

1.1 Phần thi cá nhân (dành cho 02 thí sinh chính của đội):

1.1.1 Thi viết: Tính theo thang điểm 10 (hệ số 1). 

- Thí sinh viết 01 bài tự luận trong thời gian 150 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Người dự thi lựa chọn 01 trong 03 đề thi của Ban Tổ chức Hội thi (đề mở) để làm bài. Thí sinh được sử dụng tài liệu hợp pháp trong phòng thi (giáo trình, báo cáo, văn kiện), không sử dụng các thiết bị điện tử trong phòng thi.

1.1.2 Thi thuyết trình: Tính theo thang điểm 10 (hệ số 2).

Bao gồm: + Đề cương bài thi thuyết trình: Tính theo thang điểm 10; 

                         + Thi Thuyết trình: Tính theo thang điểm 10.

-  Người dự thi chọn 1 trong số 10 chủ đề thuyết trình theo quy định của Ban Tổ chức Hội thi (Các thí sinh trong cùng đội thi không được chọn chủ đề giống nhau).

- Thời gian trình bày không quá 10 phút (khuyến khích bài trình bày có minh họa hình ảnh thông qua hình thức trình chiếu, phụ họa...).

1.2 Phần thi đồng đội: Tính theo thang điểm 10 (hệ số 1).

Kết thúc phần thi cá nhân, các đội sẽ tham gia phần thi đồng đội. Nội dung thi: Giải quyết các tình huống liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng Đảng – MTTQ và các đoàn thể nhân dân; các tình huống trong quản lý hành chính nhà nước, các tình huống trong lãnh đạo quản lý tại cơ sở…

- Hình thức thi: Từng đội thi lần lượt theo thứ tự bốc thăm.

- Thời gian: Từ 5-7 phút (Nội dung thi đồng đội sẽ có hướng dẫn riêng). (Lưu ý: Thí sinh dự thi chính phải tham gia đầy đủ cả 3 phần thi).

2. Đánh giá và công nhận kết quả

- Thang điểm tối đa cho mỗi phần thi là 10 điểm. 

- Kết quả điểm cuối cùng của thí sinh là điểm tổng của 3 phần thi. Điểm thi không làm tròn số và được phép lấy đến chữ số thứ hai trong phần thập phân.

- Thí sinh dự thi đủ 3 nội dung thi và đạt kết quả thi từ 32 điểm trở lên, trong đó không nội dung thi nào dưới 7 thì được đưa vào danh sách xét giải cá nhân.

- Cơ cấu giải thưởng gồm:

+ Giải cá nhân: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích.

+ Các giải phụ: Thí sinh thuyết trình hay nhất; bài thi viết xuất sắc nhất.

+ Giải đồng đội: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba.

- Trong trường hợp thí sinh đạt thành tích xuất sắc, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét trao giải đặc biệt.

- Kết quả dự thi của thí sinh là một trong những căn cứ để Nhà trường xem xét, đánh giá kết quả học tập và khen thưởng đối với học viên trong toàn khóa học.

- Học viên tham dự Hội thi được Hiệu trưởng - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao tặng Giấy Chứng nhận (đối với cá nhân); Giấy khen (đối với phần thi đồng đội); thông báo kết quả dự thi của các học viên đạt giải về đơn vị công tác, làm cơ sở để xem xét công tác thi đua toàn khóa học của học viên.

IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN

1. Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian đăng ký và tổ chức thi:

- Thời gian đăng ký dự thi: Danh sách học viên đăng ký dự thi của các lớp gửi về địa chỉ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học – Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (trước ngày 15/8/2020). 

- Thời gian tổ chức Hội thi: dự kiến trong 02 ngày, vào tháng 10 năm 2020.

(Lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

3. Thành phần đại biểu tham dự Hội thi

3. 1. Đại biểu khách mời

- Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Vụ Các trường Chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Cụm trưởng cụm thi đua số 3 năm 2020; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo một số trường chính trị trong Cụm thi đua số 3;

- Đại diện Ban Chỉ đạo lớp, lãnh đạo trung tâm chính trị huyện, thành, thị và đơn vị liên kết đào tạo có học viên dự thi;

- Ban cán sự các lớp TCLLCT-HC, học viên tham dự cổ vũ Hội thi.

- Phóng viên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. 

3.2. Đại biểu Trường

- Lãnh đạo trường;

- Trưởng, phó các khoa, phòng và toàn thể giảng viên, chuyên viên, nhân viên.

V. KINH PHÍ

1. Các đơn vị có học viên tham gia dự thi chuẩn bị kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho đoàn của đơn vị mình.

2. Trường Chính trị tỉnh dự trù kinh phí báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cấp kinh phí tổ chức Hội thi, giải thưởng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Tham mưu xây dựng: Thể lệ Hội thi; Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các bộ phận liên quan chuẩn bị các công việc và điều kiện cần thiết phục vụ cho Hội thi.

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi, Ban Giám khảo, Ban Đề thi, Ban Chấm thi; Tổ thư ký.

- Thông báo nội dung thi cho học viên dự thi chuẩn bị sau khi được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi thông qua.

- Hướng dẫn học viên tham gia Hội thi; phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi, công tác tuyên truyền của Hội thi.

- Tham mưu Biên tập, xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn (số 2 năm 2020) chào mừng Hội thi và Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

2. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết phân công phục vụ Hội thi.

- Lập dự trù kinh phí; thanh quyết toán kinh phí Hội thi;

- Phát hành giấy mời, phối hợp các phòng, khoa đón tiếp đại biểu;

- Cung cấp tài liệu cho học viên tham gia Hội thi;

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến trình chiếu, hỗ trợ thí sinh dự thi sử dụng CNTT.

- Đăng tải trang website các thông tin liên quan đến Hội thi; 

- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đoàn tham gia Hội thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Các khoa chuyên môn

- Tham mưu xây dựng bộ đề thi, chủ đề thi, nội dung thi; xây dựng hệ thống biểu mẫu chấm điểm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

4. Giáo viên chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm lớp 

- Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch đến học viên.

- Lập danh sách học viên đủ điều kiện dự thi báo cáo Ban Chỉ đạo lớp học, gửi danh sách về Ban Tổ chức Hội thi (qua phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học).

- Quản lý học viên của lớp trong quá trình tham gia Hội thi.

5. Ban Chấp hành Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên

Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì, phối hợp với Chi Đoàn thanh niên nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên đồng chủ nhiệm lớp và học viên các lớp xây dựng, tổ chức luyện tập chương trình văn nghệ chào mừng và bế mạc Hội thi.

6. Đối với học viên tham dự Hội thi 

- Thực hiện nghiêm nội dung, quy chế và thể lệ thi.

- Trang phục:

+ Đối với học viên nam: Trang phục công sở.

+ Đối với học viên nữ: Mặc áo dài truyền thống.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2020. Đề nghị các trung tâm chính trị cấp huyện, đơn vị liên kết đào tạo; khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh; chủ nhiệm lớp và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt kế hoạch này. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHÚ THỌ CHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ HỖ TRỢ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO NĂM 2020
HỘI THAO CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP CƠ SỞ, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025
HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH”
TỈNH PHÚ THỌ CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỐI VỚI CÁC XÃ ĐƯỢC HÌNH THÀNH SAU KHI SÁP NHẬP
KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP VỤ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI'' NĂM 2020
BỨC TRANH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2015 – 2019, HƯỚNG TỚI THỰC HIỆN MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ HỌC, HỌC THƯỜNG XUYÊN, HỌC SUỐT ĐỜI
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAO GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

nội thất thông minh |