Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  2040
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529605
HUYỆN THANH BA TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO TRƯỞNG KHU DÂN CƯ NĂM 2022
9 10 224

HUYỆN THANH BA TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO TRƯỞNG KHU DÂN CƯ NĂM 2022

Thứ tư, 22.06.2022 00:42

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở năm 2022; Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách tại khu dân cư trong giai đoạn mới, ngày 20 và 21/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thanh Ba, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Trưởng khu dân cư năm 2022. Tham gia lớp học có tổng số 99 đồng chí Trưởng khu dân cư thuộc 18 xã và thị trấn Thanh Ba, trong đó:

         - Về giới tính: Nữ 18/99 (18,18%), Nam 81/99 (81,81%).

         - Về trình độ chuyên môn: Đại học 06/99 (6,06%), Trung cấp 16/99 (16,16%), Trung học phổ thông 56/99 (56,56%), Trung học cơ sở 21/99 (21,21%).

         - Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 07/99 (%), Sơ cấp 39/99 (%).

         - Về độ tuổi: Từ 60 tuổi trở lên: 28/99 (28,28%); từ 50 đến dưới 60 tuổi: 38/99 (38,38%), từ 40 đến dưới 50 tuổi: 15/99 (15,15%), dưới 40 tuổi: 18/99 (18,18%).   

         Trong thời gian học tập, các học viên được các giảng viên Trường Chính trị tỉnh thông tin, giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản của 04 chuyên đề, gồm:

         - Tổ chức, hoạt động của khu dân cư và nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng khu dân cư: Vị trí pháp lý, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của khu dân cư; Nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn của trưởng khu dân cư; Các quy định và quy trình về bầu, miễm nhiệm, bãi nhiệm trưởng khu dân cư.

         - Một số kỹ năng hoạt động của trưởng khu dân cư: Kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, xử lý tình huống thông tin và tuyên truyền ở khu dân cư; Kỹ năng tổ chức hội nghị (họp) khu dân cư; Kỹ năng hòa giải ở khu dân cư; kỹ năng xử lý tình huống ở khu dân cư; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch khu dân cư; Kỹ năng viết báo cáo, biên bản, tổng hợp ý kiến.  

         - Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư: Nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; Phạm vi nội dung, hình thức, vai trò, mục đích và nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư; Trách nhiệm của trưởng khu dân cư trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư.

         - Xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường ở khu dân cư: Nội dung cơ bản xây dựng nếp sống văn minh khu dân cư; Đối tượng, địa bàn triển khai thực hiện nếp sống văn minh tại khu dân cư; Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, trách nhiệm bảo vệ môi trường; Nội dung cơ bản bảo vệ môi trường ở khu dân cư.  

         Đồng thời, quá trình học tập trên lớp, các đồng chí học viên cũng được giới thiệu kết quả hoạt động thực tiễn của các trưởng khu trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và lồng ghép giới thiệu một số nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại khu dân cư; Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân  cư; Công tác phối hợp giữa trưởng khu dân cư với Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện một số hoạt động ở khu dân cư; Trao đổi, thảo luận về một số tình huống điển hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư, các tình huống liên quan tới nội dung của 04 chuyên đề học tập; Chia sẻ một số kinh nghiệm, trách nhiệm và kỹ năng hoạt động thực tế của các Trưởng khu dân cư; các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và  phong trào “toàn dân đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa”, xây dựng nông thôn mới gắn với điều kiện, tình hình thực thế của các khu dân cư trên địa bàn huyện Thanh Ba.

         Việc được tiếp cận chương trình bồi dưỡng và tiếp thu những kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động của khu dân cư, nghiệp vụ công tác của Trưởng khu dân cư là hết sức cần thiết và quan trọng đối với những người hoạt động không chuyên trách nói chung ở khu dân cư và đội ngũ Trưởng khu dân cư hiện nay. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho Trưởng khu dân cư là cơ sở để triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh Phú Thọ và địa phương huyện Thanh Ba đến với người dân tại các khu dân cư của huyện Thanh Ba; Qua đó giúp cho nhận thức, kiến thức lý luận và nghiệp vụ công tác cho của đội ngũ trưởng khu dân cư được củng cố và nâng cao hơn, hoạt động toàn diện hơn, mang lại hiệu quả tích cực hơn. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ trưởng khu dân cư nắm vững những kiến thức cơ bản về tổ chức, hoạt động của khu dân cư, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của trưởng khu dân cư trên địa bàn; đồng thời học tập được những kinh nghiệm quý để vận dụng vào công tác xây dựng khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TỈNH PHÚ THỌ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHOẺ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN THĂM THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm"
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
TUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG GIAO TRONG NHIỆM KỲ MỚI
CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3
NỘI DUNG TRỌNG TẤM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất