Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  243
Hôm qua :  689
Lượt truy cập : 1280572
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09 -QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
9 10 38

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09 -QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thứ tư, 30.12.2020 10:29

CN. Hà Thị HồngThu
Phòng QLĐT & NCKH
Ngày 28/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 09 - QĐi/TW của Ban Bí thư và tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí đại biểu Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh, Lãnh đạo của các đơn vị liên kết đào tạo; Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường.

Toàn cảnh Hội nghị

     Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí Đặng Tân Lập - Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 09 - QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo đã nêu những thuận lợi, khó khăn và đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quy định số 09 -QĐi/TW. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhà trường đã thực hiện đúng quy định, quy trình, làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ để sắp xếp lại bộ máy một cách khoa học, phù hợp.

     Năm 2020, Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và các công tác khác. Trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19, tập thể lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu số lượng mở lớp, số lượng học viên. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên; duy trì tốt quy chế chuyên môn, kỷ cương trường học. Hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh uỷ giao (Năm 2019 nhà trường thực hiện 62/53 lớp với 5610/4740 học viên đạt 116,98% kế hoach mở lớp; 118,35% về số học viên. Năm 2020 nhà trường thực hiện 47/44 lớp với 4309/3937 học viên, đạt 106.8% kế hoạch về mở lớp, 109,4% kế hoạch về số học viên. Tập thể nhà trường được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020).

     Tại Hội nghị, có 05 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện Lãnh đạo các khoa, phòng; các đơn vị liên kết đào tạo, bồi dưỡng, các ý kiến đồng tình và thống nhất cao với nội dung báo cáo, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất công tác tham mưu xây dựng và phối hợp thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý chuyên môn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh ủy viên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả mà Trường Chính trị đã đạt được trong 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW và kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở là một nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy cần thực hiện đúng Quy định số 09/QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị, thành phố trực thuộc Trung ương; nhà trường cần phát huy tốt những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.