Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  1283
Hôm qua :  2228
Lượt truy cập : 2531076
HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC
9 10 372

HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC

Thứ sáu, 03.12.2021 11:18

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC,HC,TT,TL
Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ về Đề án giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị thành phố Việt Trì về Trường Chính trị tỉnh; chiều ngày 02/12/2021, tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Ban Thường vụ Thành uỷ Việt Trì tổ chức Hội nghị Ký kết quy chế phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tiếp nhận viên chức của Trung tâm Chính trị thành phố.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh uỷ viên - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ, đồng chí Đặng Trần Minh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Việt Trì và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo các phòng, ban của thành phố Việt Trì; các đồng chí Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh và 05 viên chức của Trung tâm Chính trị thành phố Việt Trì được điều động và tiếp nhận về Trường Chính trị tỉnh công tác.

Lãnh đạo Trường Chính trị và Thành ủy Việt Trì ký kế quy chế phối hợp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sau khi nghe công bố các quyết định điều động, tiếp nhận và bố trí công tác đối với 05 viên chức, Hội nghị chứng kiến đồng chí Đặng Trần Minh - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Việt Trì và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh ký kết Quy chế phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,  đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh uỷ viên -Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;  Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 18, 19; trong thời gian vừa qua Tỉnh liên tục phải tổ chức sáp nhập, cơ cấu lại tổ chức bộ máy các cơ quan, việc giải thể Trung tâm Chính trị thành phố Việt Trì, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Trường Chính trị tỉnh là một lộ trình trong thực hiện nhiệm vụ trên. Đồng chí chia sẻ với các viên chức của Trung tâm thành phố Việt Trì đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ cấp huyện nay chuyển sang môi trường mới ở cấp tỉnh chắc chắn sẽ bỡ ngỡ, có những tâm tư; nhưng cũng là điều kiện để các viên chức được thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nâng cao, có điều kiện để trải nghiệm, Đồng chí mong rằng các đồng chí sớm ổn định tư tưởng, nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ở Trường Chính trị tỉnh. Đồng thời, Đồng chí chỉ đạo hai cơ quan phối hợp thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong Quy chế, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn thành phố; Trường Chính trị tỉnh cần bám sát các quy định của Nhà nước, của Tỉnh để thực hiện tốt nhất chế độ chính sách với các viên chức đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và ngạch theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm chính trị thành phố; tiếp nhận và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch các viên chức vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của Nhà trường và các cơ quan của tỉnh theo phương châm “mở” và “động”.

Đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh uỷ viên -Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Thường trực Thành uỷ Việt Trì, đồng chí Đặng Trần Minh - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ cảm ơn Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ và Trường Chính trị tỉnh những năm qua đã quan tâm, tạo điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành phố. Đồng thời, Đồng chí nêu rõ: Trong thời gian vừa qua Thành uỷ và Trường Chính trị đã xây dựng Bản quy chế phối hợp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Trung tâm chính trị thành phố; Ban Soạn thảo quy chế đã tổ chức họp, bàn bạc, thống nhất; tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, chỉnh sửa nhiều lần và ký kết để thực hiện. Thành uỷ Việt Trì mong muốn Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tạo điều kiện để Thành uỷ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Thành uỷ Việt Trì cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ và các nội dung ký kết trong Quy chế. Thành uỷ đã chuẩn bị và bàn giao đầy đủ hồ sơ (cán bộ và các lớp đào tạo, bồi dưỡng); chính thức bàn giao 05 viên chức về Trường Chính trị (trong đó có 02 chuyên viên và 03 giảng viên), là những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị Lãnh đạo trường Chính trị quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để 05 viên chức sớm thích nghi môi trường mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, Đồng chí chỉ đạo các phòng, ban của Thành uỷ phối hợp với các khoa, phòng của Trường Chính trị để tham mưu cho Thành uỷ Việt Trì thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng cảm ơn Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy và tin tưởng giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị thành phố về Trường; hoàn thành các thủ tục hồ sơ để điều chuyển 05 biên chế về Trường và đóng góp ý kiến để hai cơ quan tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện bản Quy chế. Cảm ơn Thành uỷ Việt Trì đã nhanh chóng thực hiện để cùng xây dựng Quy chế phối hợp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để điều động 05 viên chức theo đúng quy định. Đồng chí tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ về việc bố trí, sắp xếp công việc và thực hiện chế độ chính sách đối với các viên chức; và tin tưởng rằng trong thời gian tới các đồng chí giảng viên, chuyên viên được điều động, tiếp nhận về Nhà trường công tác sẽ khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo./.