Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  462
Hôm qua :  660
Lượt truy cập : 1226757
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG, THÁNG 10 NĂM 2020
9 10 24

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG, THÁNG 10 NĂM 2020

Thứ năm, 15.10.2020 11:04

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
Ngày 14/10/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2020 bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu ở Trung ương và các địa phương. Dự Hội nghị tại Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo phòng tham mưu lĩnh vực công tác tuyên truyền miệng thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội; các Tập đoàn, Tổng Công ty: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Than - Khoáng sản Việt Nam, Xi măng Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam; các đồng chí có thẻ dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương.

     Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao và Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh về “Kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”; chuyên đề “Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; về “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”; và định hướng nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

     Về kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Trung ương xem xét và cho ý kiến về các nội dung kinh tế - xã hội năm 2020 - 2021; Trung ương thống nhất nhận định tình hình đại dịch COVID - 19 diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, kinh tế - xã hội nước ta bị ảnh hưởng lớn, khó có thể hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra cho năm 2020 và 05 năm 2016 - 2020. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, sự đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân nên Việt Nam được coi là điểm sáng trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng dương đạt 2% trong 09 tháng, dự kiến 2 - 3% năm 2020. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cần tăng cường phân tích dự báo tình hình, tiếp tục rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mang tính đột phá và khả thi cao cho phát triển. Trung ương cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách và ghi phiếu giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; kết quả tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, cho ý kiến đối với các Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ mười hai đến Hội nghị lần thứ mười ba và báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019.

      Về việc lấy ý kiến của Nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Xác định sự cần thiết phải lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; luôn khẳng định Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng đường lối và xây dựng đội ngũ cán bộ; Trung ương Đảng luôn trân trọng lắng nghe và tiếp thu các ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tẩng lớp nhân dân. Các văn kiện đưa ra để lấy ý kiến của Nhân dân: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lước phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả phát triển  kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Mục đích của việc lấy ý kiến của Nhân dân nhằm tập hợp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Nhân dân và cán bộ, đảng viên, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên. Yêu cầu đối với công tác tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân và kết cấu của báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác các ý kiến đóng góp của Nhân dân, tránh chủ quan, duy ý chí.

      Về những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Những đặc điểm nổi bật trong môi trường quốc tế hiện nay tác động tới chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta: Đại dịch COVID - 19; suy thoái kinh tế toàn cầu; môi trường cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có những thuận lợi cơ bản, đó là: kiểm soát tốt dịch bệnh COVID - 19, tạo thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại; vị trí và giá trị chiến lược của Việt Nam và ASEAN gia tăng; vai trò của Việt Nam trong ASEAN (Chủ tịch ASEAN 2020), Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, thể hiện vai trò và các đóng góp tích cực của Việt Nam đối với ASEAN, Liên Hợp Quốc trong các vấn đề khu vực và quốc tế; khẳng định uy tín quốc gia, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước; triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại với các nước, nhất là với các đối tác chiến lược; tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên trong khuôn khổ ASEAN và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; kiên trì bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, Biển Đảo của Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc là mục tiêu hàng đầu; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

      Về định hướng nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới: Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII), kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID - 19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. Tuyên tuyền kết quả công tác thông tin đối ngoại, những kết quả hoạt động ngoại giao nổi bật của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhấn mạnh vai trò, đóng góp của Việt Nam đối với ASEAN, Liên Hợp Quốc, khẳng định uy tín quốc gia, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Biển Đảo Tổ quốc. Tuyên truyền kết quả và tác động tích cực của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2020, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020 CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA HỘI THI “TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ” NĂM 2020
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH QUÝ III NĂM 2020
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2020
ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ HƯƠNG NỘN, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG 169 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025
CỤM THI ĐUA SỐ 3 TỔ CHỨC HỘI THẢO ''XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH'' VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ V (2020 - 2025)
QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất