Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  416
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215486
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
9 10 33

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ năm, 12.01.2023 09:16
Sáng ngày 11/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

     Dự và chủ trì Hội nghị có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc thường trực Học viện và PGS, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện.

     Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện Ban Giám hiệu và cán bộ phụ trách công tác thi đua các trường chính trị, trường bồi dưỡng của các bộ, ngành. 

     Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo nêu rõ: Năm 2022, công tác trường chính trị đã phát huy những thuận lợi (sự quan tâm của Ban Bí thư, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, sát sao của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;  các trường tiếp tục được chuẩn hóa về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy), khắc phục khó khăn (triển khai Quy định số 11-QĐ/TW đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khối lượng công việc nhiều với yêu cầu ngày càng cao, quý 1 đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai kế hoạch của Học viện và các trường) để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; góp phần đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ phẩm chất và năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

     Kết quả nổi bật trong công tác trường chính trị năm 2022 được thể hiện ở các nội dung:

     Thứ nhất: Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW. Ngày 09/9/2022, Học viện ban hành Kế hoạch số 1247-KH/HVCTQG và tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 nhằm tạo sự lan tỏa và thúc đẩy các trường chính trị sớm đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW. Tổ chức 27 đoàn công tác tại các tỉnh, thành; thẩm định hồ sơ công nhận trường chuẩn cho Trường Chính trị tỉnh Lào Cao và Nghệ An.Trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tiến hành rà soát các tiêu chí, dự thảo Đề án, tham mưu tỉnh uỷ, thành uỷ phê duyệt Đề án trường Chính trị chuẩn (Đã có 42/63 trường được phê duyệt Đề án, còn 21/63 trường đang xây dựng Đề án).

     Hai là: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu trên cơ sở đổi mới đồng bộ từ khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xác định mục tiêu; thiết kế nội dung chương trình, chú trọng sự tham gia của các trường chính trị trong góp ý nội dung chương trình và biên soạn các chuyên đề để các trường chính trị triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

     Năm 2022, Học viện đã triển khai xây dựng 04 chương trình: Chương trình Trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Chương trình sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã; Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã.

     Trên cơ sở đó, năm 2022, các trường chính trị, trường bộ, ngành đã nỗ lực, tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu, từ công tác tuyển sinh, mở lớp, quản lý học viên, thực hiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đến tổ chức giảng dạy, thực hiện tốt việc đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng. Các trường chính trị đã tổ chức 5.002 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 390.570 học viên (tăng 171,5% số lớp và tăng 182% số học viên so với năm 2021). Công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị, trường bộ, ngành đã góp phần quan trọng củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, bộ, ngành.

     Thứ ba: Hỗ trợ các trường chính trị triển khai nhiệm vụ khoa học.

     Giám đốc Học viện trực tiếp giao nhiệm vụ khoa học (đề tài, hội thảo, toạ đàm) cho các trường chính trị, thực hiện có hiệu quả mô hình Viện - Trường. Nhờ đó, chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị có chuyển biến rõ nét, tạo vị thế mới cho các trường chính trị trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại địa phương.

     Cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của Học viện, sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của các tỉnh uỷ, thành uỷ, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh đã có chuyển biển mạnh mẽ, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Một số trường đẩy mạnh hướng nghiên cứu phục vụ tư vấn hoạch định chủ trương, chính sách của địa phương. Năm 2022, các trường chính trị, trường bộ, ngành đã triển khai 30 đề tài, 15 hội thảo khoa học cấp bộ, khu vực, 22 đề tài, 53 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 512 đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học cấp cơ sở. Xuất bản được 39 đầu sách chuyên khảo, tham khảo, có 9 bài đăng tạp chí nước ngoài, 246 bài đăng tạp chí có chỉ số ISSN, v.v.. 

     Thứ tư: Xây dựng quy định đánh giá chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị, đào tạo trực tuyến.

     Với phương châm lấy kết quả kiểm tra, đánh giá làm thước đo đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, năm 2022, Học viện tổ chức các Đoàn công tác của Học viện kiểm tra các trường chính trị. Sau các cuộc kiểm tra, Học viện có văn bản kết luận kiểm tra, là cơ sở để các trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

     Thứ năm: Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

     Triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, được sự quan tâm của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, sự tạo điều kiện của Học viện, các trường chính trị đã cử hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị: 59 cán bộ, viên chức được cử đi nghiên cứu sinh, 205 cán bộ, viên chức được cử đi học cao cấp lý luận chính trị (đây là số lượng cán bộ, giảng viên trường chính trị được cử đi học nghiên cứu sinh và cao cấp lý luận chính trị lớn nhất trong những năm gần đây); cử 2.371 lượt cán bộ, giảng viên tham dự các khoá tập huấn, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn.

     Bên cạnh đó, các trường đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức nghiên cứu, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong công tác đào tạo; tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật,...

     Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy và các trường chính trị, trường bộ, ngành đã nêu những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Đề án, lộ trình thực hiện trường chính trị chuẩn, v.v…

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Trưởng ban lý luận Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của các trường chính trị, trường bộ, ngành. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh:

     Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, đề nghị các tỉnh, thành ủy, các trường chính trị, trường bộ, ngành cần nhận thức và triển khai đầy đủ Quy định số 11-QĐ/TW để góp phần đưa hoạt động của các trường chính trị đi vào nền nếp, chất lượng, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị tỉnh ủy, thành ủy 22 địa phương chưa ban hành đề án trường chính trị chuẩn, cần quan tâm thực hiện, cụ thể hóa Quy định số 11-QĐ/TW; rà soát các tiêu chí để khắc phục những tiêu chí chưa đạt được; đồng thời hoàn thiện các quy chế đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập ở các trường chính trị. 

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Trưởng ban lý luận Trung ươngphát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Đối với các trường chính trị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các trường quan tâm, chú ý đến việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các cán bộ cơ sở phù hợp với thực tiễn địa phương; nghiên cứu khoa học bám sát thực tiễn thông qua phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học làm rõ lý luận, thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy, tham mưu, tư vấn chính sách. Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chất lượng, có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ được giao; tham gia tích cực hơn nữa và làm nòng cốt trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Trưởng ban lý luận Trung ương trao Cờ thi đua cho các trường dẫn đầu các Cụm thi đua

PGS, TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc thường trực Học viện trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022

     Nhân dịp này, Ban Giám đốc Học viện đã trao cờ thi đua cho 07 trường dẫn đầu các cụm thi đua, trao Bằng khen cho 11 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

ThS. Nguyễn Thị Nhàn

Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Những sự kiện nổi bật về kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022
HỘI NGHỊ TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐẠT CHUẨN MỨC 1 VÀO NĂM 2025, PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN MỨC 2 VÀO NĂM 2030
THAM DỰ LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI ĐẠT CHUẨN MỨC 1
CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TỔ CHỨC KIỂM TRA CHÉO CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
NHẬN GIẢI CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH LẦN THỨ 2 NĂM 2022
NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CUỘC THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 DO ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI PHÚ THỌ
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TỈNH HÀ NAM
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất