Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  1430
Hôm qua :  1172
Lượt truy cập : 724624
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH PHÚ THỌ
9 10 73

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư, 20.06.2018 07:20

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC-HC-QT
Sáng 19/6/2018, Đoàn Công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Buổi làm việc bắt đầu từ 9h00 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, do PGS, TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện và đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trì.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc còn có TS. Nguyễn Văn Thắng - Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị; PGS, TS. Dương Trung Ý - Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị; TS. Cầm Thị Lai và TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Vụ trưởng Vụ các trường Chính trị; Thư ký Phó Giám đốc và các chuyên viên Vụ các Trường chính trị; đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí phóng viên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi làm việc

Tại Buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Báo cáo nêu rõ: Những năm qua Tỉnh ủy Phú Thọ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh nói chung và của Trường Chính trị tỉnh nói riêng. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác cán bộ qua các giai đoạn 2006-2010, 2011-2015; 2016-2020; triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU về tiếp tục “Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2020”; chỉ đạo trực tiếp Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ với các nội dung: chú trọng, coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; rà soát nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm sát với tình hình thực tiễn; chỉ đạo Nhà trường bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu thực tế; quan tâm công tác xây dựng và phát triển đội ngũ, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên; xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị,  giảng dạy - học tập. Nhà trường đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao (trong 3 năm học từ 2015-2016 đến 2017 -2018 đã thực hiện 189/178 lớp với 18.439/17.293 học viên đạt 118,78% kế hoạch về số lớp và 120,12% kế hoạch về số lượng học viên). Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên (tỷ lệ tốt nghiệp bình quân: Giỏi đạt 22,55%; khá 50,86%; trung bình 26,59%). Nhà trường thường xuyên quan tâm chú trọng công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, thi đua - khen thưởng… hoàn thành toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên Đoàn Công tác, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón Đoàn công tác của Học viện về thăm và làm việc tại tỉnh nhà. Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh ủy Phú Thọ luôn xác định đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ (chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị) giúp cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Tỉnh đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong bốn khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII. Do đó trong những năm qua, hoạt động của Trường Chính trị luôn được Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo, chấn chỉnh nhiều nội dung; trong đó quán triệt tinh thần đào tạo lý luận chính trị chỉ có một đầu mối duy nhất là Trường Chính trị, các đơn vị có nhu cầu phải phối hợp với Nhà trường và báo cáo Tỉnh ủy phê duyệt; yêu cầu cơ quan cử cán bộ đi học phải bố trí thời gian để cán bộ, công chức tham gia học tập đầy đủ; tăng cường quản lý học viên, nâng cao chất lượng giảng dạy từ công tác quản lý học viên, hoạt động giảng dạy, thi, kiểm tra, đánh giá); chấn chỉnh nâng cao chất lượng giáo trình, giáo án, đề cương bài giảng phải sát với thực tế, phù hợp với trình độ của học viên; chỉ đạo chấn chỉnh về tổ chức bộ máy quản lý, cán bộ giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện...

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng khi Học viện đánh giá Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là đơn vị có hướng đi có trọng tâm, trọng điểm, mang tính chiến lược ở khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên; xây dựng cơ sở vật chất; việc thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo trong giảng dạy, trong nghiên cứu khoa học (thao giảng, dự giờ đã thành nề nếp hằng năm); Nhà trường luôn đạt thành tích cao trong Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới cần bám sát sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, đồng chí đề nghị Học viện tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh Phú Thọ trong việc xác định, công nhận trình độ tương đương về lý luận chính trị với đội ngũ cán bộ cấp xã đã qua đào tạo trình độ trung cấp, đại học chuyên môn, nghiệp vụ; cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức cơ sở ở các huyện.

PGS,TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận Buổi làm việc, PGS,TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành của tỉnh Phú Thọ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ những năm qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số công việc cần được Tỉnh ủy Phú Thọ, Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt trong thời gian tới:

Một là: Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới Trường Chính trị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Học viện đánh giá cao quan điểm của Tỉnh là tập trung cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình hiện nay.

Hai là: Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục quan tâm việc xây dựng, phát triển đội ngũ, mặc dù Nhà trường đã có 01 Tiến sĩ, nhưng với yêu cầu mới cần có thêm nhiều đồng chí được cử đào tạo và bồi dưỡng về lý luận chính trị, các kiến thức, kỹ năng khác (Học viện đã có chủ trương giảng viên, kể cả chưa quy hoạch có thời gian công tác liên tục 5 năm tại trường chính trị cấp tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đều có thể được cử đi học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện, mà không tính vào chỉ tiêu của tỉnh). Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế làm cho bài giảng được sinh động, phong phú hơn, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; tạo điều kiện cho giảng viên của trường tham gia nghiên cứu khoa học nhiều hơn, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở tỉnh, đồng thời có thêm kiến thức để bổ sung vào bài giảng.

Ba là: Học viện đang có chủ trương kết nối trực tuyến từ Văn phòng Trung ương Đảng đến Học viện, từ Học viện đến các trường chính trị và xây dựng thư viện điện tử, do đó mong muốn Tỉnh ủy Phú Thọ quan tâm, tạo điều kiện cho Nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng phòng máy tính, phòng họp trực tuyến.

Bốn là: Tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách, giúp  đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TCLLCT-HC CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG NĂM 2018
GẶP MẶT CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TẠI THỊ XÃ PHÚ THỌ - XUÂN MẬU TUẤT 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ XUÂN MẬU TUẤT – NĂM 2018
CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2
GẶP MẶT ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2017, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957-2017) VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |