Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2199
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2682052
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI PHÚ THỌ
9 10 210

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI PHÚ THỌ

Chủ nhật, 18.09.2022 15:17

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Sáng ngày 17/9/2022, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn đã đến thăm và có Chương trình làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

     Dự và chỉ đạo Chương trình làm việc có PGS.TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

     Tham gia Chương trình làm việccòn có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên cao cấp, chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ các Học viện trực thuộc; cán bộ, chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ hệ thống Học viện; các đồng chí Trưởng các khoa, phòng, Lãnh đạo phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng phát biểu chào mừng Đoàn công tác và báo cáo về công tác tổ chức cán bộ của nhà trường giai đoạn 2017 - 2022.

     Sau lời phát biểu chào mừng Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ của nhà trường giai đoạn 2017 - 2022.

     Báo cáo nêu rõ: “Trong những năm qua, nhà trường đã quan tâm chú trọng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, từ công tác đề nghị tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức. Nhờ đó đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 9/2022,nhà trường có tổng số cán bộ, viên chức là 63 người/tổng số 63 biên chế được giao; trong đó có 57 biên chế khối Đảng, Đoàn thể (và 06 biên chế hành chính sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. Trong đó giảng viên 42/63 đồng chí, chiếm 66,67%. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ có 01 đồng chí, chiếm 1,58%; Thạc sĩ có 42 đồng chí, chiếm 66,67%; Đại học 17 đồng chí, chiếm 26,99% (trong đó có 02 đồng chí đang học Cao học); 03 nhân viên có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 4,76%. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp lý luận chính trị 37/63 đồng chí chiếm 58,73%; Trung cấp: 23/63 đồng chí, chiếm 36,51% (Trong đó có 08 giảng viên tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị); Sơ cấp: 03 đồng chí, chiếm 4,76%. Cơ cấu ngạch giảng viên:17/42 đồng chí giữ ngạch giảng viên chính, chiếm 40,78%, 25 đồng chí giữ ngạch giảng viên, chiếm 59,52%. Ngoài ra, nhà trường còn có 07 nhân viên hợp đồng được trả lương từ nguồn thu sự nghiệp, không trong ngân sách Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường, bảo vệ cơ quan, phục vụ tại nhà ký túc xá, hội trường, lớp học.

     Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan;hàng năm 100% cán bộ, giảng viên xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.Từ năm 2017 đến 2021, nhà trường đã thực hiện tinh giản biên chế, chuyển công tác và nghỉ hưu: 12 người; dự kiến từ năm 2022 đến năm 2032 (10 năm) có 17 cán bộ, giảng viên, nhân viên nghỉ hưu theo chế độ. Nhà trường đang từng bước thực hiện sắp xếp, phân công nhiệm vụ theo Đề án vị trí việc làm được xây dựng trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên hiện có.

     Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng: thường xuyên quán triệt, phổ biến kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; bổ sung, sửa đổi 05 lần Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường (năm 2017, 2019, 2020, 2021, 2022); 05 lần ra quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường (khi có sự biến động về nhân sự và sau khi thực hiện sắp xếp kiện toàn lại tổ chức, bộ máy nhà trường); ban hành cáckế hoạch thi đua dài hạn, hằng năm; triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Học viện và UBND tỉnh Phú Thọ phát động. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Từ năm 2017 - 2021, nhà trường đã có 412 lượt cán bộ, giảng viên, nhân viên và 33 lượt đơn vị khoa, phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 61 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 09 lượt đơn vị khoa, phòng và 24 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.

     Đồng thời, đồng chí bày tỏ mong muốn đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường trong việc đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ, mở các lớp Cao cấp lý luận chính trị (cả tập trung và tại chức); lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại tỉnh Phú Thọ cho giảng viên Trường Chính trị tỉnh và giảng viên Trung tâm Chính trị cấp huyện.

PGS.TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

     Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhà trường trong thời gian qua.

     Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn chung về thực hiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn (nhất là đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ, bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về cơ cấu đội ngũ giảng viên/tổng số cán bộ, viên chức; tỷ lệ giảng viên chính/tổng số giảng viên), rồi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong suốt mấy năm qua…, nhưng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ như trong báo cáo đã nêu, điều đó thể hiện sự cố gắng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu nhà trường. Đồng thời, Đồng chí cũng định hướng trong thời gian tới, với chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Học viện cũng như các trường chính trị cần thực hiện phương châm “lấy chất lượng bù số lượng”, cần tăng cường đào tạo cán bộ giảng viên có trình độ trên đại học (tiến sỹ, thạc sỹ), phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có học hàm, học vị cao.

Các đồng chí Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

     Nhà trường cần quan tâm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn mức I; trong phạm vi, thẩm quyền Vụ Tổ chức cán bộ sẽ quan tâm, xem xét, tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Học viện mở lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Phú Thọ, để giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện có thể tham gia được lớp này…

     Trong khuôn khổ Chương trình công tác, Đoàn đã lên dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử văn hoá quốc gia đặc biệt Đền Hùng và thăm mô hình sản xuất tại Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

     Một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn công tác tại Phú Thọ:

PGS.TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền Giếng - Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Hùng                                                                  

Đoàn Công tác thăm mô hình sản xuất tại Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(Nguồn ảnh: Kiên Cường, Ngọc Tuấn)

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TỈNH HÀ NAM
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU GIỌT HỒNG ĐẤT TỔ NĂM 2022
ĐOÀN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN
CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM DỰ LỄ “THẮP NẾN TRI ÂN” CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TỈNH PHÚ THỌ
LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THĂM HỎI, TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THỊ MƯỜI
GẶP MẶT TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ
BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT NĂM 2022
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất