Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  880
Hôm qua :  577
Lượt truy cập : 855426
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2017
9 10 294

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2017

Thứ sáu, 23.12.2016 07:24

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Thực hiện Thông báo số 23/TB-KHCN ngày 05 tháng 10 năm 2016 của sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học năm 2017 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 được Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh triển khai Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học,thanh tra, kiểm tra năm 2017.

Kế hoạch nghiên cứu khoa học, thanh tra, kiểm tra năm  2017 phản ánh toàn diện các hoạt động trong phong trào thi đua của cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường, chào mừng 60 năm ngày thành lập Trường chính trị tỉnh Phú Thọ. Phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nội dung hoạt động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường năm học 2016 - 2017. Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy theo quy chế hoạt động khoa học của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh... Nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường.

Về yêu cầu, hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng dự giờ, thanh tra, kiểm tra của cán bộ, giảng viên nhà trường phải bám sát vào chương trình, kế hoạch hoạt động của nhà trường, thực hiện nghiêm túc theo quy chế hoạt động khoa học của Học viện, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa công tác nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Nội dung của Kế hoạch nghiên cứu khoa học, thanh tra, kiểm tra năm  2017, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như sau:

Về công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Xây dựng phần mềm quản lý công tác hoạt động đào tạo, bồi dưỡng học viên ở trường chính trị tỉnh Phú Thọ”

Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (cơ sở): Mỗi khoa phòng và nhóm cá nhân triển khai thực hiện từ 01 đến 02 đề tài khoa học. Nội dung đề tài phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thời gian nghiên cứu từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2017.

Hoàn chỉnh nội dung, tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu biên soạn bổ sung Lịch sử trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 1957-2017”

Về hoạt động nghiên cứu thực tế: Tổ chức cho cán bộ, giảng viên nhà trường nghiên cứu thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong và ngoài tỉnh theo kế hoạch triển khai trong năm học.

Về tổ chức Hội thảo, Hội thi: Tổ chức Hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh và cơ sở, hội nghị chuyên môn, hội thảo chuyên đề cấp khoa, phòng, nhà trường.

Tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Quán triệt học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức đội tuyển tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc lần thứ VI tại Nghệ An.

Về tổ chức thao giảng, dự giờ: Các khoa chuyên môn tổ chức dự giờ cho giảng viên định kỳ theo kế hoạch của khoa. Khuyến khích các khoa hàng tháng, hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nhằm cập nhật thông tin mới cho bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy

Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường năm 2017, thời gian từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2017 (có kế hoạch riêng).

Về công tác xuất bản nội san: Năm 2017 xuất bản 01 só nội san phát hành vào tháng 11/2017, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường (19/11) và ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) (có kế hoạch riêng).

Về công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục: Kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động các khoa, phòng của nhà trường (thời gian tháng 3,4 năm 2017)

Tiếp tục kiểm tra, thnah tra toàn diện thường xuyên, đột xuất các cơ sở liên kết đào tạo về thực hiện quản lý đào tạo, nộ dung, chương trình, phương pháp giảng dạy. Thanh tra việc tổ chức giảng dạy, coi thi, chấm thi, chấm tiểu luận theo quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chú trọng làm tốt công tác đối thoại trực tiếp với học viên, giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị, khiếu nại trong điều kiện khả năng cho phép của nhà trường, tạo môi trường sư phạm dân chủ, thân thiện trong cơ quan, trường học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Lãnh đạo các phòng, khoa trên cơ sở Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017 của nhà trường, các phòng, khoa chủ động triển khai thực hiện, xây dựng các kế hoạch cụ thể của từng khoa , phòng gửi về phòng Nghiên cứu khoa học -Thông tin - Tư liệu để tổng hợp theo dõi, báo cáo Ban Giám hiệu.

Phòng Nghiên cứu khoa học -Thông tin- Tư liệu có trách nhiệm tham mưu cho ban Giám hiệu tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cán bộ, giảng viên; các phòng, khoa liên quan thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch; báo cáo Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Đào tạo – Khoa học nhà trường về kết quả và những vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch từng tháng, từng quý và cuối năm 2017 tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.

Hội đồng Đào tạo - Khoa học phát huy tốt vai trò tư vấn, xét duyệt tuyển chọn, nghiệm thu các đề tài khoa học; đánh giá khách quan quá trình thao giảng, dự giờ, đi thực tế của cán bộ, giảng viên; tham mưu, đề xuất, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, sử dụng kết quả hạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ làm cơ sở quan trọng cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, giảng viên kiêm chức.

Các khoa, phòng, giảng viên, các thành viên Hội đồng khoa học nhà trường căn cứ kế hoạch nghiêm túc thực hiện để đảm bảo cho công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường đạt kết quả tốt.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
LỚP TCLLCT-HC TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ HAI - NĂM 2016 VỚI MỤC TIÊU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỚNG TỚI HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NĂM 2016
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thực tế mô hình xây dựng cơ quan văn hóa ở Báo Phú Thọ
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở HUYỆN TAM NÔNG
TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học - thông tin - tư liệu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp