Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  52
Hôm qua :  877
Lượt truy cập : 666079
TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
9 10 856

TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ năm, 02.07.2015 10:37

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Thực hiện “Quy định về tổ chức thao giảng, dự giờ ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03-02-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Ngày 9/01/2015, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường kết hợp với thẩm định chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2014 - 2015 và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt đẹp.

Về hoạt động chỉ đạo của Ban Giám hiệu:

Hoạt động thao giảng năm học 2014 -2015 được Ban Giám hiệu nhà trường  quan tâm chỉ đạo sâu sát, cụ thể, có hiệu quả, tổ chức thực hiện nghiêm túc từ cấp khoa đến cấp trường. Kế hoạch tổ chức thao giảng và các văn bản hướng dẫn khác được ban hành sớm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện.

Các khoa chuyên môn đã chủ động bố trí, sắp sếp công việc chuyên môn, hướng dẫn các giảng viên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, soạn giảng và thực hiện tốt thao giảng cấp khoa.

Phòng  Đào tạo, phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin, tư liệu và phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thao giảng: Xây dựng kế hoạch, lịch thao giảng, bố trí hội trường, máy chiếu, ánh sáng, vệ sinh môi trường, đảm bảo cho hoạt động thao giảng diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Về hoạt động thao giảng cấp khoa:

Từ ngày 15 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2015, các khoa chuyên môn triển khai thao giảng cấp khoa với tổng số 28/30 giảng viên tham gia thao giảng chiếm 93,33% (trong đó: Khoa Lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 10 giảng viên; Khoa Nhà nước và Pháp luật: 08 giảng viên; Khoa Xây dựng Đảng 05 giảng viên; Khoa Dân vận 05 giảng viên). Số giảng viên không tham gia thao giảng cấp khoa: 02 giảng viên (chiếm 6,67%).

Lãnh đạo các khoa chuyên môn đã chỉ đạo tốt thao giảng cấp khoa, từ việc thông qua giáo án thao giảng đến thẩm định, đánh giá, công nhận giảng viên dạy giỏi cấp khoa. Các khoa đều xác định được thao giảng cấp khoa là bước tuyển chọn ban đầu để chọn giảng viên dạy giỏi tham gia thao giảng cấp trường nên giảng viên chuẩn bị tâm thế tốt, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thao giảng. Các giảng viên tham gia thao giảng đều xác định rõ nhiệm vụ, chủ động soạn bài mới trong các môn và phần học - thuộc “Chương trình Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính” (Ban hành kèm theo quyết định số 1479/QĐ - HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); giáo án nhìn chung được soạn đúng mẫu, đảm bảo về nội dung và hình thức. Tuy nhiên ,việc đánh giá, nhận xét thao giảng cấp khoa của Lãnh đạo khoa còn đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa kiểm duyệt giáo án theo đúng mẫu quy định. Chất lượng thao giảng của một số giảng viên ở một số khoa chưa thực sự phản ánh đúng năng lực giảng dạy của giảng viên.

Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2015, các khoa chuyên môn hoàn thành thao giảng cấp khoa. Giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa có 28/28 giảng viên đạt loại giỏi.

Về hoạt động thao giảng cấp trường

Thao giảng cấp trường diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5, tại khu giảng đường nhà trường. Trong tổng số 28 giảng viên dạy giỏi cấp khoa có 25 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường (03 giảng viên của khoa Dân Vận không tham gia vì lý do sức khỏe và đi học cao học). 25/30 giảng viên (chiếm 83,33%) thao giảng cấp trường trên đối tượng giả định.

Thành phần dự giờ gồm Hội đồng Đào tạo - Khoa học, giảng viên nhà trường. Giảng viên tham gia thao giảng sau khi hoàn thành phần bài giảng, được Hội đồng Đào tạo – Khoa học và giảng viên dự giờ đánh giá, chấm điểm trên hai nội dung: Điểm giáo án và điểm giảng bài trên lớp. Các phiếu chấm điểm, đánh giá được niêm phong và lưu giữ bảo mật, khi kết thúc thao giảng, thư ký hội đồng tổng hợp, báo cáo kết quả để Chủ tịch Hội đồng Đào tạo - Khoa học xét duyệt và ban hành Quyết định công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường.

Ưu điểm: Giảng viên thao giảng đảm bảo đúng, rõ kiến thức cơ bản, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn lý luận với thực tiễn và có tính hướng dẫn nghiệp vụ công tác…nhiều giảng viên có phương pháp, kỹ năng giảng dạy tốt. So với năm trước, nhiều giảng viên thao giảng đạt kết quả tốt hơn. Đa số các giảng viên đều lựa chọn phù hợp và sử dụng tốt, hợp lý các phương pháp giảng dạy (các phương pháp truyền thống và phương pháp tích cực), 100% giảng viên sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy, nhiều giảng viên đã biết kết hợp trình chiếu giáo án điện tử đi cùng với minh họa bằng hình ảnh và phim phù hợp với nội dung bài giảng, tạo cho bài giảng sinh động và hấp dẫn.

Thành viên Hội đồng Đào tạo - Khoa học và giảng viên tham gia dự giờ khá đầy đủ (trừ các đồng chí có lịch giảng và thực hiện công việc chung của nhà trường) với tinh thần tôn trọng, nghiêm túc, chấm điểm bài giảng của giảng viên đảm bảo chính xác, công tâm, khách quan, phản ánh đúng chất lượng bài giảng. Thư ký tổng hợp phiếu trung thực, trách nhiệm cao.

          Hạn chế: Việc đầu tư chuẩn bị cho thao giảng cấp trường của một số giảng viên chưa cao, nên chất lượng thao giảng còn hạn chế. Nội dung một số bài giảng chưa sâu, có chỗ chưa chính xác, chưa xác định rõ trọng tâm bài giảng.

          Một số giảng viên soạn giáo án giấy chưa đúng mẫu quy định (phân chia thời gian giảng dạy không phù hợp: 7 phút, 63 phút…), còn sơ sài, chưa thực sự khoa học, chưa cân đối với dung lượng kiến thức cần chuyển tải. Có giáo án còn chưa có xác nhận của lãnh đạo khoa, còn lỗi chính tả và thể thức trình bày.v.v.

          Một số giảng viên soạn giảng giáo án điện tử chưa đúng thể thức, còn nhiều chữ trên slide, hình ảnh minh họa chất lượng chưa cao, không rõ, thiếu chọn lọc, hình ảnh số liệu chưa sát với nội dung giảng dạy.

          Về phong cách diễn đạt: Một số giảng viên còn nói nhanh, thừa khẩu ngữ, diễn đạt chưa trong sáng, khó hiểu; mất bình tĩnh, chủ quan trong lời nói nên còn ngẫu hứng, tùy tiện…

          Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực của một số giảng viên còn chưa thực sự nhuần nhuyễn, khả năng liên hệ thực tiễn còn hạn chế, chưa cập nhật thường xuyên những kiến thức mới phục vụ công tác giảng dạy, trình bày bảng hạn chế.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm thao giảng cấp trường năm 2015

Những kết quả đạt được

Thao giảng cấp khoa, cấp trường năm học 2014 - 2015 được Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả và thành công tốt đẹp. Giảng viên chấp hành, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, tham gia thao giảng với tinh thần trách nhiệm cao, số lượng giảng viên dạy giỏi cấp khoa tham gia thao giảng cấp trường tăng hơn so với năm 2014 là 03 giảng viên.

Kết quả thao giảng cấp khoa: 28/28 giảng viên đạt loại giỏi, không có giảng viên xếp loại khá và trung bình.

Kết quả thao giảng cấp trường: Trong tổng số 25 giảng viên tham gia thao giảng, có 21 giảng viên xếp loại giỏi đạt 84%; có 04 giảng viên xếp loại khá, chiếm 26%.

Hội thi giảng viên giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015 là nội dung sinh hoạt chuyên môn quan trọng được tổ chức khoa học và nghiêm túc, thực sự bổ ích và thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên nhà trường. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy tốt trong cán bộ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong thời gian tới.

Một số bài học kinh nghiệm rút ra:

Thứ nhất, sự chỉ đạo nghiêm túc của Ban Giám hiệu nhà trường, sớm thống nhất kế hoạch, thông báo địa điểm thao giảng vào lịch tuần; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các khoa thực hiện kế hoạch thao giảng cấp trường đúng tiến độ. Công khai kết quả chấm thao giảng đối với tất cả các giảng viên dự thao giảng. Có sự động viên về cả vật chất và tinh thần cùng những chế độ, chính sách thỏa đáng đối với giảng viên thao giảng cấp khoa, cấp trường và đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015.

Thứ hai, tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo các khoa chuyên môn. Lãnh đạo các khoa chuyên môn đã chăm lo, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho giảng viên một cách kỹ lưỡng và sát thực với chương trình giảng dạy trung cấp LL CT - HC mới.

Thứ ba, các giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự trọng nghề nghiệp; khao khát vươn lên khẳng định về chuyên môn, chuẩn bị tốt những nội dung bài giảng để chuyển tải kiến thức thông qua phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả nhất.

Thứ tư, sự phối kết hợp giữa các phòng chức năng với các khoa chuyên môn, đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám hiệu để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chăm lo các điều kiện cần thiết để thao giảng đạt hiệu quả.

Nhìn chung, hoạt động thao giảng năm học 2014 - 2015 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã thành công tốt đẹp. Có được kết quả đó là do sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng Đào tạo - Khoa học; công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả của Lãnh đạo các khoa, phòng; sự phối  kết hợp chặt chẽ giữa các khoa chyên môn và phòng chức năng; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giảng viên; đã góp phần quan trọng vào thành công của thao giảng. Kết quả thao giảng năm học 2014 - 2015 là tiền đề quan trọng tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong những năm tiếp theo.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học - thông tin - tư liệu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất