Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  777
Hôm qua :  649
Lượt truy cập : 829847
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ HAI - NĂM 2016 VỚI MỤC TIÊU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
9 10 937

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ HAI - NĂM 2016 VỚI MỤC TIÊU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Thứ sáu, 22.04.2016 09:40

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH - TT - TL
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Ngày 14/4/2016, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 09-KH/BTGTU về tổ chức “Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2- năm 2016”. Hội thi giảng viên lý luận chính trị (LLCT) giỏi nhằm đánh giá và nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị.

Thông qua Hội thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) cấp huyện và các Đảng ủy trực thuộc tỉnh. Cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, kể cả giảng viên kiêm chức của các TTBDCT cấp huyện trong tỉnh; tạo phong trào thi đua sôi nổi, đưa hoạt động của TTBDCT cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp.

  Hội thi giảng viên LLCT giỏi, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị, về vị trí, vai trò của TTBDCT cấp huyện, tạo điều kiện để TTBDCT cấp huyện thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ; đánh giá thực chất đội ngũ giảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức hội thi là phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng động viên, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các cán bộ, giảng viên của các TTBDCT cấp huyện và đảng ủy trực thuộc tỉnh.Hội thi phải thực sự là ngày hội, đánh giá đúng khả năng sư phạm và sự hiểu biết của giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ.

 Kế hoạch số 09-KH/BTGTU cũng nêu rõ đối tượng dự thi là: Lãnh đạo, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của TTBDCT các huyện, thành, thị và giảng viên kiêm chức của các Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Về thời gian: Hội thi cấp huyện tổ chức trong tháng 7-8/2016(Thời gian thi 2 ngày).Hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 11/2016 (Thời gian thi 04 ngày).

Về nội dung Hội thi tập trung vào các chương trình sau:

- Chương trình học tập LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

- Chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới.

- Chương trình bồi dưỡng công tác đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội.

(Các nội dung trên được sửa đổi, bổ sung nội dung tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII).

Mỗi thí sinh lựa chọn 01 bài trong các chương trình trên để dự thi (các bài giảng dự thi trong một đơn vị không được trùng lặp).

Trong Hội thi, thí sinh sẽ tham dự 03 phần thi: Soạn giáo án, thuyết trình và trả lời câu hỏi xử lý tình huống.

Sau Hội thi cấp huyện, mỗi TTBDCT lựa chọn, bồi dưỡng và báo cáo cấp ủy cử 03 giảng viên xuất sắc nhất tham Hội thi cấp tỉnh.Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy lựa chọn, bồi dưỡng và cử 01 giảng viên kiêm chức dự Hội thi cấp tỉnh.

Hội thi cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh.

Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi cấp tỉnh; Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Hội thi của các TTBDCT cấp huyện trong tỉnh. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tốt Hội thi cấp tỉnh và tổng kết trao giải Hội thi. Chỉ đạo TTBDCT các huyện, thành, thị và Đảng ủy trực thuộc tăng cường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và cập nhật nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là những nội dung, quan đỉểm mới trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chính sách, pháp luật mới ban hành của Nhà nước; đồng thời liên hệ thực tiễn ở cơ sở, xây dựng tài liệu, giáo án giảng dạy phù hợp; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị khác trong tỉnh. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghỉệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên các TTBDCT cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Trường Chính trị tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì Hội thi cấp tỉnh: Chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi cấp tỉnh, Quyết định khen thưởng và phân công cán bộ phục vụ Hội thi cấp tỉnh; chuẩn bị các điều kiện khác có liên quan để đảm bảo tổ chức Hội thi khách quan, trung thực, hiệu quả. Chịu trách nhiệm xây dựng các văn bản hướng dẫn Ban Tuyên giáo, TTBDCT các huyện, thành, thị (về số lượng, thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; thể lệ Hội thi, mẫu giáo án, thang điểm, cách xếp loại giảng viên dự thi…) để Hội thi ở cấp huyện đảm bảo khoa học, hợp lý .

Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2 - năm 2016  là sự tiếp nối thành công tốt đẹp của hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất-năm 2012. Với sự chuẩn bị chu đáo và sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tin tưởng Hội thi sẽ tạo được khí thế sôi nổi trong sinh hoạt chuyên môn nhằm biểu dương và đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy lý luận chính trị trên toàn tỉnh; đồng thời làm cơ sở để công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi lý luận chính trị cấp Tỉnh”.

 Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2-năm 2016 thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực trong phong trào thi đua giảng dạy lý luận chính trị giỏi của đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị toàn tỉnh. Là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước đã  luôn chủ động sáng tạo trong  tổ chức Hội thi.

Việc đăng cai tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ khẳng định năng lực của nhà trường, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao tính Đảng, thực sự tiền phong, gương mẫu, trong giảng dạy, học tập. Thực tế đội ngũ giảng viên nhà trường có trình độ, hiểu biết về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tư duy khoa học, phương pháp luận biện chứng; có nền tảng, chiều sâu kiến thức kết hợp với thực tiễn và phương pháp giảng dạy tích cực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện giảng dạy hiện đại, là những bảo đảm quan trọng để Trường Chính trị tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỚNG TỚI HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NĂM 2016
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thực tế mô hình xây dựng cơ quan văn hóa ở Báo Phú Thọ
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở HUYỆN TAM NÔNG
TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học - thông tin - tư liệu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html