Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  549
Hôm qua :  1822
Lượt truy cập : 2156384
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
9 10 112

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

Thứ sáu, 04.03.2022 15:45

ThS. Nguyễn Việt Anh
Phòng QLĐT & NCKH
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 và Quyết định số 57-QĐ/TCT, ngày 21/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022.

     Ngày 03/3/2022, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 do ThS. Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng tiến hành thẩm định thuyết minh Đề tài của khoa Xây dựng Đảng: “Nghiên cứu, cập nhật chủ trương, chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ vào giảng dạy phần học “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam” trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hương - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm đề tài.

     Tại Hội nghị thẩm định ThS. Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ nhiệm đề tài, đã trình bày thuyết minh đề tài theo đúng yêu cầu khoa học về thể thức và nội dung quy định. Các phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định đã đưa ra ý kiến đánh giá về mục tiêu, nội dung và phương án tổ chức thực hiện đề tài. Đề tài đã được Hội đồng thẩm định đánh giá có tính khả thi, phương pháp nghiên cứu phù hợp, cần thiết; các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để triển khai thực hiện đề tài. Tuy nhiên, theo ý kiến chung của các thành viên Hội đồng, để đề tài được thực hiện tốt cần điều chỉnh, sắp xếp, kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và bảo đảm trình tự lôgic về thời gian.

     Kết luận Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài, ThS. Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng đã nhất trí với thuyết minh của đề tài, yêu cầu chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu cần điều chỉnh, sắp xếp, bổ sung một số nội dung trong thuyết minh đề tài theo các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để trình Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường phê duyệt và cho phép triển khai thực hiện.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 CỦA KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGHIỆM THU SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ DO THẠC SĨ NGUYỄN VIỆT HÀ LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIỆM THU CẤP PHÒNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 CÓ HỖ TRỢ NGÂN SÁCH TỈNH
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2021
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất