Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2285
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036852
Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023
9 10 305

Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023

Thứ sáu, 15.09.2023 09:52
Sáng ngày 15/9/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, đề xuất lộ trình xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, mức 2 vào năm 2030” do ThS. Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL làm Chủ nhiệm Đề tài. ThS. Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

     Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài và thành viên nhóm nghiên cứu. Đây là đề tài mới, có tính thời sự, ứng dụng thực tiễn cao và lần đầu tiên được đưa vào nghiên cứu tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Thông qua thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng trường chính trị chuẩn;Đánh giá thực trạng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ so với tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW; Đề xuất nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, mức 2 vào năm 2030 theo Quy định số 11-QĐ/TW.

ThS. Nguyễn Thị Nhàn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

     Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ThS. Hoàng Tiến Điệp khẳng định: Đề tài của phòng TC, HC, TT, TL được triển khai nghiên cứu nghiêm túc, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình; số liệu, tư liệu sát thực phù hợp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn. Sản phẩm chính của đề tài đầy đủ, có tính thuyết phục cao gồm: Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học; Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị Phú Thọ đạt chuẩn; Sản phẩm minh chứng kèm theo... Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những nội dung đánh giá khách quan, cụ thể để nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện đề tài.

ThS. Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Kết luận Hội nghị

     Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nhất trí, thông qua và đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Xuất sắc.