Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  12
Hôm nay :  254
Hôm qua :  919
Lượt truy cập : 720911
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
9 10 450

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016

Thứ ba, 01.03.2016 08:26

Đinh Thị Phương
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng trong các nhà trường, đặc biệt là hệ thống các trường chính trị tỉnh thành phố thuộc Trung ương. Đây cũng là hoạt động cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; mở rộng, khắc sâu kiến thức lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và từ những kết quả đạt được năm 2015, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú thọ đã xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016 với những nội dung cơ bản sau:

 Một là, về đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh:Triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và quản lý hồ sơ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”. Tiến hành xây dựngvà bảo vệ thuyết minh đề tài khoa học trước Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh. Sau khi thuyết minh đề tài được phê duyệt, các Hội nghị triển khai thực hiện đề tài được tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Căn cứ vào hiện trạng để xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và quản lý hồ sơ cán bộ. Đồng thời nghiên cứu đề xuất phương án, lựa chọn giải pháp lắp đặt, trang bị hệ thống máy tính và các thiết bị, cài đặt, chạy thử nghiệm phần mềm. Nhóm nghiên cứu xây dựng báo cáo tổng kết đề tài. Theo kế hoạch đến tháng 11 năm 2016 sẽ tổ chức Hội thảo khoa học, nghiệm thu cơ sở, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 2016.

Toàn cảnh Hội nghị thẩm định đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016

Hai là, về đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, phòng, cấp trường: Theo kế hoạch, mỗi khoa, phòng và nhóm cá nhân đăng ký, triển khai thực hiện từ 1 đến 2 đề tài khoa học cấp khoa, phòng. Nội dung đề tài phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm đánh giá thực trạng, tổng kết thực tiễn, khắc sâu kiến thức, bổ sung những hiểu biết mới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả làm việc cho cán bộ, giảng viên nhà trường. Thời gian nghiên cứu từ tháng 02 đến tháng 11 năm 2016. Các khoa, phòng các nhóm triển khai thực hiện nghiên cứu phấn đấu đến tháng 11/ 2016 nghiệm thu đề tài.

Hoàn thành đề tài nghiên cứu "Biên soạn tập giáo trình, phần tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Phú Thọ" trong Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (1957-2017), phòng Nghiên cứu khoa học -Thông tin -Tư liệu đề xuất thực hiện Đề tài Nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”. Phòng tiến hành xây dựng thuyết minh đề tài, đã được thẩm định và triển khai thực hiện nghiên cứu. Dự kiến đề tài sẽ nghiệm thu vào tháng 12/2016.

Ba là, về hoạt động nghiên cứu thực tế: Năm 2016, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế, học tập, trao đổi, kinh nghiệm theo kế hoạch triển khai trong nhiệm vụ năm học, trọng tâm trong tháng hè năm 2016. Phòng Nghiên cứu khoa học -Thông tin - Tư liệu phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị xây dựng kế hoạch, báo cáo Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện đảm bảo mục đích, hiệu quả nghiên cứu, học tập.

Bốn là, về tổ chức hội thảo, hội thi: Tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh và các đề tài cấp cơ sở; hội nghị chuyên môn; hội thảo chuyên đề cấp khoa, phòng, nhà trường. Tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu triển khai, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy lý luận chính trị, thời gian quý II/2016. Tổ chức thi học viên học giỏi lý luận chính trị, dự kiến thời gian vào tháng 4 năm 2016. Tổ chức thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện lần thứ 2 vào tháng 10 năm 2016.

Năm là, về tổ chức thao giảng: Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường là hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên. Năm 2016, nhà trường sẽ tổ chức thao giảng vào tháng 4, tháng 5 theo kế hoạch được triển khai thực hiện tới các đơn vị khoa, phòng và giảng viên nhà trường.

Sáu là, tổ chức xuất bản Nội san, viết bài đăng website trường, các báo và tạp chí địa phương, Trung ương: năm 2016, nhà trường xây dựng kế hoạch xuất bản 01 số Nội san, phát hành vào tháng 11/2016, nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập trường (19/11) và ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Duy trì nâng cao chất lượng website Trường Chính trị tỉnh; động viên cán bộ, giảng viên nghiên cứu viết bài đăng trên báo Phú Thọ, các báo và tạp chí chuyên ngành địa phương và Trung ương.

Ngoài các nội dung cơ bản nêu trên, Trường Chính trị tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tích cực tham gia các hội đồng thẩm định nghiệm thu các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học của tỉnh theo quy định.

Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016 của Trường Chính trị tỉnh PhúThọ dựa trên những căn cứ thực tiễn, những hướng dẫn cụ thể của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,sở Khoa học Công nghệ tỉnh PhúThọ...Căn cứ kế hoạch, các khoa phòng, các nhóm chuyên môn tích cực đăng ký, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. Phòng Nghiên cứu khoa học- Thông tin tư liệu tích cực đôn đốc, để hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đạt kết quả, hiệu quả ứng dụng cao; duy trì thành tích và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ năm 2016 và những năm tiếp theo.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thực tế mô hình xây dựng cơ quan văn hóa ở Báo Phú Thọ
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở HUYỆN TAM NÔNG
TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học - thông tin - tư liệu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |