Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  1050
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2683108
Giới thiệu sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”
9 10 1304

Giới thiệu sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”

Thứ sáu, 22.05.2015 03:02

Nguyễn Thu Thuỷ
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2011 đến nay, việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác ngày càng đi vào nền nếp, được phát huy sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tầng lớp Nhân dân, địa phương, đơn vị, ngành nghề…

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng xuất hiện này càng nhiều những tấm gương, những điển hình tiên tiến, đó là những tập thể, cá nhân đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, học tập Bác từ những việc làm nhỏ nhất, phục vụ Nhân dân, cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp theo năm 2012, trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013” . Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

- Phần I: Những tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phần 2: Những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những tập thể, cá nhân được vinh danh đều là những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng… Đó là những tấm gương bình dị luôn nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, cố gắng hết sức để cống hiến cho lợi ích của cộng đồng, sự ổn định của xã hội, sự phát triển của đất nước. Những tấm gương bình dị mà hết sức cao quý đó là nguồn cổ vũ, động viên tích cực để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, đạt nhiều kết quả hơn nữa, lập nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nuớc trong giai đoạn hiện nay.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất