Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  387
Hôm qua :  1834
Lượt truy cập : 2063889
Giới thiệu sách mới: VIỆC GÌ CÓ LỢI CHO DÂN PHẢI HẾT SỨC LÀM
9 10 849

Giới thiệu sách mới: VIỆC GÌ CÓ LỢI CHO DÂN PHẢI HẾT SỨC LÀM

Thứ sáu, 15.04.2016 13:55

Nguyễn Thu Thủy
Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhấn mạnh: “Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương để mọi người Việt Nam học tập và noi theo”.

Thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi sâu vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 03- CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng khẳng định cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

Nhằm giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Cuốn sách tuyển chọn các bài báo đã được đăng lên Báo Nhân Dân trong những năm qua, phản ánh về những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...ở mọi miền của Tổ quốc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng  và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những tấm gương điển hình được giới thiệu sẽ tiếp tục là những nhân tố tích cực được nhân rộng và lan toả hơn nữa, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tích cực hơn nữa, đóng góp và công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ NHẰM ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới "TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ ĐẾN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM"
Giới thiệu sách "ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Bối cảnh, nhu cầu và triển vọng"
Giới thiệu sách NGUYỄN PHONG SẮC - Tiểu sử
GIỚI THIỆU SÁCH "KINH TẾ CHÂU PHI CẢI CÁCH, TĂNG TRƯỞNG, HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM"
GIỚI THIỆU SÁCH "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC"
GIỚI THIỆU SÁCH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TRONG CƠ CHẾ GIÁM SÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
GIỚI THIỆU SÁCH TUYỂN TẬP CÁC VĂN KIỆN, NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TỪ NĂM 2012 – 2015
Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất