Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  666
Hôm qua :  1822
Lượt truy cập : 2156501
Giới thiệu sách mới: VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (Trích văn kiện Đảng)
9 10 608

Giới thiệu sách mới: VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (Trích văn kiện Đảng)

Chủ nhật, 13.01.2019 20:38

CN. Phan Thị Minh Hà
Phòng NCKH - TT -TL
Cán bộ và công tác cán bộ giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bày Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lực, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đã chỉ rõ: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”; “Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”.

Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng cán bộ và  và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử. Qua các kỳ Đại hội và Hội nghị Trung ương, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ luôn được Đảng ta đề cập. Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ra nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận, báo cáo... liên quan đến vấn đề cán bộ nói chung và vấn đề cán bộ một số ngành, cơ quan, lĩnh vực cụ thể nói riêng. Các văn bản đã nêu bật thực trạng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong các giai đoạn khác nhau, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ các cấp.Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quyết liệt đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược “vừa hồng vừa chuyên” ngang tầm nhiệm vụ.

Nhằm giúp bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: (Sách xuất bản năm 2018) “Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng)”. Cuốn sách lược trích một số văn kiện quan trọng của Đảng và vấn đề cán bộ và công tác cán bộ từ Đại hội VI đến nay. Nội dung cuốn sách phản ánh rõ các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp
Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIỚI THIỆU SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU SÁCH: ỦY QUYỀN LẬP PHÁP - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Giới thiệu sách mới ''CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI''
GIỚI THIỆU SÁCH: CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG QUAN LẠI THỜI LÊ THÁNH TÔNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY
Giới thiệu sách: CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
Giới thiệu sách: “NGHIÊN CỨU CHỦ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”
Giới thiệu sách: VĂN HÓA QUÂN SỰ VIỆT NAM - VĂN HÓA GIỮ NƯỚC
Giới thiệu cuốn sách: ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH - NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG, NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG NAM ĐỊNH
LỊCH SỬ QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM TRÊN CHIẾN TRƯỜNG B2 (1961 - 1976)
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất