Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  4871
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167360
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
9 10 698

Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC

Thứ sáu, 14.06.2019 01:07

Nông Thị Hồng Nhung
Nhân viên phòng TC,HC,TT,TL
Hội thảo lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc” là hội thảo thường niên giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm quý trong công cuộc đổi mới, xây dựng và quản lý đất nước.

Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó phát huy nội lực là nhân tố quyết định, khai thác nhân tố ngoại lực là quan trọng, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Thực tiễn công cuộc đổi mới đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của đổi mới. Nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn, ngày càng hoàn thiện, vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng được tăng cường; do đó, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng được đông đảo nhân dân hưởng ứng biến thành hành động sôi nổi, rộng khắp của quần chúng.

Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã và đang được tiến hành trong điều kiện thời đại mới. Thực tiễn 40 năm cải cách mở cửa đã thúc đẩy Trung Quốc phát triển nhanh chóng và bền vững với tốc độ hiếm có trên thế giới. Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc với phương hướng rõ ràng là luôn xuất phát từ tình hình cụ thể của Trung Quốc, với động lực căn bản là kiên trì, tôn trọng tinh thần đi đầu sáng tạo của quần chúng nhân dân và cơ sở; coi việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là bảo đảm chính trị căn bản cho cải cách mở cửa của Trung Quốc giành được thành công.

Với mục đích cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho bạn đọc, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, các học giả và các nhà hoạch định chính sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”; Cuốn sách tập hợp các bài tham luận có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn cao được trình bày tại Hội thảo.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam
Giới thiệu sách mới: VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (Trích văn kiện Đảng)
Giới thiệu sách: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp
Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIỚI THIỆU SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU SÁCH: ỦY QUYỀN LẬP PHÁP - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Giới thiệu sách mới ''CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI''
GIỚI THIỆU SÁCH: CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG QUAN LẠI THỜI LÊ THÁNH TÔNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY
Giới thiệu sách: CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
Giới thiệu sách: “NGHIÊN CỨU CHỦ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”
Giới thiệu sách: VĂN HÓA QUÂN SỰ VIỆT NAM - VĂN HÓA GIỮ NƯỚC
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất