Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2577
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266392
Giới thiệu sách mới: Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia
9 10 212

Giới thiệu sách mới: Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Thứ sáu, 12.01.2024 01:38
Chuyển đổi số đã và đang là xu thế tất yếu, có tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Đối với Việt Nam, chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã chính thức được khởi động từ năm 2020 và đang trong giai đoạn tăng tốc với những hành động cụ thể. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh: “Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về chuyển đổi số, mở đường cho định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Và việc cần phải làm ngay là từng bộ, ngành, địa phương, từng doanh nghiệp và mỗi người dân phải chung tay hành động để đưa chủ trương, chính sách này vào cuộc sống, để thúc đẩy nhanh tiến trình Chuyển đổi số quốc gia.

Cuốn sách “Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số quốc gia” do Viện Chiến lược Chuyển đổi số biên soạn, làm rõ tầm nhìn trung tâm của chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khái niệm của chuyển đổi số, dữ liệu và vốn hóa dữ liệu trong chuyển đổi số, truyền thông và các cấp độ của chuyển đổi số, mô hình kiến trúc, đo lường và đánh giá chuyển đổi số, động năng và mục tiêu chung, định hướng cho tiến trình Chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở phân tích ba trụ cột (chính phủ số, kinh tế số, xã hội số) của tiến trình Chuyển đổi số quốc gia; vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với chuyển đổi số; đánh giá và đo lường mức độ Chuyển đổi số quốc gia; nội dung Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp, sáng kiến đẩy nhanh tiến trình Chuyển đổi số quốc gia hướng đến đổi mới mô hình tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, nhằm hoàn thành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần 1: Định hướng tiến trình Chuyển đổi số quốc gia.

Phần 2: Hiểu đúng về tiến trình chuyển đổi số.

Phần 3: Tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường!

ThS. Nông Thị Hồng Nhung

Phòng TC,HC,TT,TL

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách: NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN QUA MÔ HÌNH MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ 2019
Giới thiệu sách mới: THUẬT NGỮ QUAN HỆ QUỐC TẾ
Giới thiệu sách mới: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở NAM KỲ 1930-1945, NGHIÊN CỨU QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Giới thiệu sách mới: HỒ CHÍ MINH NHÀ YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam
Giới thiệu sách mới: VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (Trích văn kiện Đảng)
Giới thiệu sách: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp
Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIỚI THIỆU SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ THƯ VIỆN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất