Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  4893
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167382
Giới thiệu sách mới: THUẬT NGỮ QUAN HỆ QUỐC TẾ
9 10 908

Giới thiệu sách mới: THUẬT NGỮ QUAN HỆ QUỐC TẾ

Thứ năm, 20.06.2019 09:58

Nông Thị Hồng Nhung
Nhân viên phòng TC,HC,TT,TL
Quan hệ quốc tế là một hình thái quan hệ xã hội đặc biệt, vượt ra ngoài những phạm vi quan hệ xã hội nội bộ và những thực thể lãnh thổ; là tổng thể các mối quan hệ tương hỗ trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, xã hội giữa các quốc gia và hệ thống các quốc gia.

Quan hệ quốc tế hiện đại là một trong những vấn đề quan trọng nhất và cũng là phức tạp nhất trong toàn bộ lịch sử thế giới. Có thể nhận định, mọi biến đổi dù quy mô hay hạn chế của tình hình thế giới đều tác động trực tiếp đến các mối quan hệ quốc tế, từ đó làm thay đổi tư duy phát triển và việc điều chỉnh chính sách đối ngoại của các quốc gia. Hơn lúc nào hết, ngày nay hội nhập quốc tế được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, càng đòi hỏi những hiểu biết sâu sắc, rộng lớn hơn về thế giới, về quan hệ quốc tế với các xu thế phát triển của thời đại. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy lý luận và thực tiễn quan hệ quốc tế hiện đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đã và đang tích cực chủ động hội nhập khu vực và quốc tế, đồng thời đã tạo dựng cho mình một vị thế mới trên thế giới.

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày càng được chú trọng, có những điểm tiến bộ và phát triển so với những giai đoạn trước đó, với nội dung phong phú, sát và gắn bó chặt chẽ với tình hình thế giới đương đại. Điều này được thể hiện qua số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu ngày một nhiều và nâng cao, những vấn đề trọng tâm, quan trọng của quan hệ quốc tế có sự chọn lọc, phân biệt sâu sắc, cũng như được phân tích, mổ xẻ dưới những góc nhìn khác nhau để tạo ra tính đa dạng trong hệ thống nghiên cứu về quan hệ quốc tế hiện đại, tác động, bổ trợ tích cực tới chất lượng giảng dạy và học tập chuyên ngành quan hệ quốc tế.

Nhằm góp phần cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu tham khảo theo hướng đa dạng hóa tư liệu, cách tiếp cận về quan hệ quốc tế thông qua tìm hiểu, luận giải các thuật ngữ quan hệ quốc tế, cũng như phục vụ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập bộ môn này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Thuật ngữ quan hệ quốc tế” do tập thể giảng viên, nghiên cứu viên Khoa Quan hệ quốc tế Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Cuốn sách này bao gồm hơn 100 thuật ngữ quan hệ quốc tế quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp luật, ngoại giao... được xây dựng, chắt lọc, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tài liệu chuyên khảo, tham khảo giá trị trong nước và nước ngoài. Cuốn sách không đơn thuần trình bày khái niệm hay đưa ra định nghĩa thuật ngữ, mà còn kèm theo những bình luận, phân tích, nhận định, đánh giá khách quan, khoa học về nguồn gốc, lịch sử phát triển, sự chuyển hóa của các khái niệm trong tiến trình nghiên cứu quan hệ quốc tế.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở NAM KỲ 1930-1945, NGHIÊN CỨU QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Giới thiệu sách mới: HỒ CHÍ MINH NHÀ YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam
Giới thiệu sách mới: VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (Trích văn kiện Đảng)
Giới thiệu sách: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp
Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIỚI THIỆU SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU SÁCH: ỦY QUYỀN LẬP PHÁP - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Giới thiệu sách mới ''CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI''
GIỚI THIỆU SÁCH: CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG QUAN LẠI THỜI LÊ THÁNH TÔNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất