Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2280
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036847
Giới thiệu sách mới! TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CHO TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
9 10 99

Giới thiệu sách mới! TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CHO TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ tư, 21.02.2024 08:48

ThS. Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC,HC,TT,TL
Trường Chính Trị tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ. Nhà trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực hiện, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Đội ngũ Trưởng khu dân cư chính là người có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực tế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng như trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Để góp phần nâng cao năng lực, phát huy vai trò của đội ngũ trưởng khu dân cư là một yêu cầu cấp thiết, nhất là trong tình hình mới hiện nay.

Nội dung cuốn tài liệu gồm 09 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổ chức và hoạt động của khu dân cư.

Chuyên đề 2: Thực hiện quản lý cư trú, an ninh trật tự phòng chống tội phạm tại khu dân cư.

Chuyên đề 3: Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư.

Chuyên đề 4: Vận động nhân dân thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại khu dân cư.

Chuyên đề 5: Công tác vận động đồng bào các dân tộc tín đồ, chức sắc tôn giáo ở khu dân cư.

Chuyên đề 6: Một số vấn đề xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tỉnh Phú Thọ hiện nay.

Chuyên đề 7: Xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

Chuyên đề 8: Một số kỹ năng hoạt động của trưởng khu dân cư.

Chuyên đề 9: Công tác phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện một số hoạt động ở khu dân cư.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới! CẨM NANG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHO TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
Giới thiệu sách mới: Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia
Giới thiệu sách: NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN QUA MÔ HÌNH MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ 2019
Giới thiệu sách mới: THUẬT NGỮ QUAN HỆ QUỐC TẾ
Giới thiệu sách mới: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở NAM KỲ 1930-1945, NGHIÊN CỨU QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Giới thiệu sách mới: HỒ CHÍ MINH NHÀ YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam
Giới thiệu sách mới: VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (Trích văn kiện Đảng)
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất