Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2946
Hôm qua :  4047
Lượt truy cập : 3192633
Giới thiệu sách mới "TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ ĐẾN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM"
9 10 1076

Giới thiệu sách mới "TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ ĐẾN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM"

Thứ sáu, 04.03.2016 07:04

Nguyễn Thu Thủy
Nhìn toàn cảnh thế giới trong thế kỷ XXI, mặc dù giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ vẫn tồn tại những bất đồng, mâu thuẫn nhưng xu hướng hợp tác phát triển vẫn là chủ đạo, chi phối các hoạt động quốc tế của mọi quốc gia, dân tộc. Trong một thế giới như vậy, bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển đều phải hội nhập với thế giới. Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu thế chung ấy.

Đảng Cộng sản Việt Nam với tư duy đối mới đã đề ra đường lối hội nhập, mở cửa với quốc tế từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Từ đó đến nay, tiến trình hội nhập của nước ta đã có những bước phát triển từ thấp đến cao, từ phạm vi hẹp là hội nhập kinh tế quốc tế đến mở rộng hội nhập quốc tế toàn diện như ngày nay. Trong quá trình hội nhập đó, Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh và các mặt khác cửa đời sống xã hội. Các thành tựu bước đầu của công cuộc hội nhập đã nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tiềm lực kinh tế, quốc phòng của Việt Nam được củng cố từng bước.

Tính đến nay, Việt Nam đã chủ động, tích cực hội nhập quốc tế hơn 30 năm, trong đó hầu hết thời gian này chúng ta tập trung thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế chỉ mấy năm trở lại đây, Việt Nam mới chính thức hội nhập quốc tế toàn diện. Tuy vậy, kết quả của hội nhập quốc tế đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã  hội. Một trong những lĩnh vực nhìn nhận được sự rõ nét của hội nhập quốc tế là lĩnh vực pháp luật. Có thể nói, hội nhập quốc tế đã mang lại những thay đổi lớn theo hướng tích cực cho hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong mối quan hệ biện chứng, giữa hội nhập quốc tế và hệ thống pháp luật, thì sự thay đổi của hệ thống pháp luật ở Việt Nam cũng đã tác động ngược trở lại làm cho quá trình hội nhập quốc tế phát triển nhanh và sâu sắc hơn.

Cuốn sách “Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam” của tập thể tác giả TS. Lê Thành Long; Th.S. Nguyễn Khánh Ngọc; Th.S, - NCS Trần Anh Tuấn sẽ giúp bạn đọc nhận diện, tổng kết, đánh giá những tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam trong những năm qua. Trên cơ sở đó, cũng xác định những yếu tố còn cần phải đổi mới của hệ thống pháp luật trong thời gian tới để thúc đẩy nhanh, hiệu quả hơn quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách "ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Bối cảnh, nhu cầu và triển vọng"
Giới thiệu sách NGUYỄN PHONG SẮC - Tiểu sử
GIỚI THIỆU SÁCH "KINH TẾ CHÂU PHI CẢI CÁCH, TĂNG TRƯỞNG, HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM"
GIỚI THIỆU SÁCH "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC"
GIỚI THIỆU SÁCH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TRONG CƠ CHẾ GIÁM SÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
GIỚI THIỆU SÁCH TUYỂN TẬP CÁC VĂN KIỆN, NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TỪ NĂM 2012 – 2015
Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”
Giới thiệu sách “Xây dựng nông thôn mới - Những vấn dề lý luận và thực tiễn”
Giới thiệu sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất