Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  4783
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167272
Giới thiệu sách mới: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở NAM KỲ 1930-1945, NGHIÊN CỨU QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ
9 10 736

Giới thiệu sách mới: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở NAM KỲ 1930-1945, NGHIÊN CỨU QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Thứ năm, 20.06.2019 06:57

Nông Thị Hồng Nhung
Nhân viên phòng TC,HC,TT,TL
Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra sôi nổi, có nhiều điểm độc đáo. Trong đó, ở Nam Kỳ là nơi phong trào dân tộc dân chủ diễn ra rất sôi động, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Kỳ.

Từ trước đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về giai đoạn này, nhưng chưa có công trình nghiên cứu về phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1930-1945 dựa trên nền cốt chủ yếu là tư liệu của chính quyền thực dân Pháp ban hành trong những năm 1930-1945 hiện đang bảo quản tại các kho lưu trữ.Đây chính là hướng nghiên cứu mới của cuốn sách Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930-1945, nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ do TS. Phạm Thị Huệ biên soạn. Phần lớn các tài liệu đưa vào cuốn sách này là tư liệu lần đầu được công bố.

Cuốn sách được xuất bản do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật (tái bản năm 2018); Nội dung chính gồm 3 chương:

Chương I: Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1930-1935;

Chương II: Cuộc vận dộng dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1936-1939;

Chương III: Cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Nam Kỳ giai đoạn 1939-1945.

Trong lần tái bản này, tác giả đã cập nhật thêm nhiều tư liệu có giá trị từ nước ngoài để cung cấp cho bạn đọc có thêm những tư liệu quý giá, khách quan, mang đến cho bạn đọc cách tiếp cận mới, một nguồn thông tin mới trong việc nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử dân tộc, đặc biệt là lịch sử vùng đất Nam Kỳ xưa và Nam Bộ ngày nay qua việc nghiên cứu phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ (1930-1945).

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: HỒ CHÍ MINH NHÀ YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam
Giới thiệu sách mới: VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (Trích văn kiện Đảng)
Giới thiệu sách: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp
Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIỚI THIỆU SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU SÁCH: ỦY QUYỀN LẬP PHÁP - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Giới thiệu sách mới ''CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI''
GIỚI THIỆU SÁCH: CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG QUAN LẠI THỜI LÊ THÁNH TÔNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY
Giới thiệu sách: CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất