Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2171
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529736
Giới thiệu sách mới: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI
9 10 916

Giới thiệu sách mới: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI

Thứ năm, 14.04.2016 09:01

Nguyễn Thu Thủy
Đảng ta luôn xác định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Do luôn biết coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nên trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ cách mạng, thuận lợi cũng như khó khăn, ngàn cân treo sợi tóc, Đảng ta luôn biết dựa vào dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vận động, phát động, tập hợp và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, sức mạnh của tầng lớp nhân dân tham gia làm cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước và ngày nay đang thu được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, sự nghiệp đổi mới, thực hiện CNH, HĐH đất nước là quá trình từng bước chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp sang thực hiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây là một quá trình vừa làm, vừa nghiên cứu, tổng kết, từng bước hoàn thiện về cơ chế, chính sách, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, CNH, HĐH, hội nhập quốc tế nước ta đang đặt ra cho công tác Dân vận của Đảng cần phải tập trung nghiên cứu nắm bắt những đặc điểm, quy luật kinh tế thị trường định hướng XHCN; những vấn đề mới nảy sinh, nắm vững tình hình nhân dân để đề ra những quan điểm, giải pháp mới phù hợp, nâng cao chất lượng hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; kịp thời đổi mới nội dung, phương thức vận động tập hợp nhân dân; phát huy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và mục tiêu CNH, HĐH đất nước.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ NHẰM ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới "TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ ĐẾN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM"
Giới thiệu sách "ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Bối cảnh, nhu cầu và triển vọng"
Giới thiệu sách NGUYỄN PHONG SẮC - Tiểu sử
GIỚI THIỆU SÁCH "KINH TẾ CHÂU PHI CẢI CÁCH, TĂNG TRƯỞNG, HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM"
GIỚI THIỆU SÁCH "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC"
GIỚI THIỆU SÁCH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TRONG CƠ CHẾ GIÁM SÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
GIỚI THIỆU SÁCH TUYỂN TẬP CÁC VĂN KIỆN, NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TỪ NĂM 2012 – 2015
Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”
Giới thiệu sách “Xây dựng nông thôn mới - Những vấn dề lý luận và thực tiễn”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất