Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  12
Hôm nay :  4651
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167140
Giới thiệu sách mới: HỒ CHÍ MINH NHÀ YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI
9 10 1086

Giới thiệu sách mới: HỒ CHÍ MINH NHÀ YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI

Thứ sáu, 14.06.2019 02:50

Nông Thị Hồng Nhung
Nhân viên phòng TC,HC,TT,TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản trung thành, mẫu mực, một chiến sĩ quốc tế trong sáng, nhưng trước hết, Người là một nhà yêu nước vĩ đại. Chủ nghĩa yêu nước trong Hồ Chí Minh chính là động lực lớn nhất để Người vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc, thức tỉnh những giá trị truyền thống, đoàn kết cả dân tộc Việt Nam đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Cả cuộc đời Hồ Chí Minh chỉ vẹn trong một chữ “dân”, yêu dân tộc, yêu nhân dân, hạnh phúc, vui sướng khi nhân dân được cơm no, áo ấm.

Nhằm giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh – Nhà yêu nước vĩ đại”. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở một số chuyên luận khoa học của Giáo sư Song Thành, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, một nhà nghiên cứu chuyên sâu, có nhiều công trình giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hy vọng cuốn sách là một đóng góp kịp thời vào công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước và ý chí cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới của đất nước.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam
Giới thiệu sách mới: VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (Trích văn kiện Đảng)
Giới thiệu sách: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp
Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIỚI THIỆU SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU SÁCH: ỦY QUYỀN LẬP PHÁP - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Giới thiệu sách mới ''CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI''
GIỚI THIỆU SÁCH: CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG QUAN LẠI THỜI LÊ THÁNH TÔNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY
Giới thiệu sách: CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
Giới thiệu sách: “NGHIÊN CỨU CHỦ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất