Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  562
Hôm qua :  1834
Lượt truy cập : 2064064
Giới thiệu cuốn sách: “TƯ DUY LÝ LUẬN VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI”
9 10 962

Giới thiệu cuốn sách: “TƯ DUY LÝ LUẬN VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI”

Thứ tư, 19.10.2016 16:15

Nguyễn Thu Thủy
Chuyên viên phòng NCKH-TT-TL
Sau ba thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm thay đổi bộ mặt của đất nước; uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Những thành công to lớn trên có phần đóng góp đáng kể của việc đổi mới tư duy lý luận của Đảng, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa IX đã chỉ rõ: “Đảng ta không ngừng đổi mới phương pháp tư duy lý luận, kiên trì và vận dụng sáng tại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... mở ra bước chuyển biến quan trọng trong tư duy lý luận, từng bước xây dựng và hoàn chỉnh đường lối đổi mới toàn diện, làm cho nước ta có hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ”.

Qua quá trình đổi mới, Đảng ta đã trưởng thành về tư duy lý luận cũng như về năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn. Để đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa trình độ tư duy lý luận, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta trở thành một đảng trí tuệ, đủ sức giải quyết thành công những vấn đề do cuộc sống đặt ra, xứng đáng là người cầm lái, dẫn đường, vững vàng trước mọi thử thách, tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới đi vào thế kỷ XXI với quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

Để góp phần luận giải những vấn đề trên. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Tư duy lý luận với sự nghiệp đổi mới của Giáo sư Trần Nhâm. Cuốn sách là một công trình nghiên cứu đầy đặn, công phu gồm 8 chương:

Chương I: Biện chứng về sự phát triển của một số đặc điểm và xu hướng lớn của thế giới trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

Chương II: Chủ nghĩa Mác - Lênin và thời đại hiện nay

Chương III: Đổi mới tư duy - khởi đầu sự nghiệp đổi mới

Chương IV: Đổi mới tư duy kinh tế - Bước đột phá về tư duy lý luận của Đảng ta trong quá trình đổi mới

Chương V: Phát triển nguồn lực con người - nhân tố quyết định thắng lợi của đổi mới và phát triển

Chương VI: Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chương VII: Hãy bắt đầu từ bản thân Đảng

Chương VIII: Việt Nam vững bước trên con đường đi tới tương lai.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu cuốn sách: “HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ THÀNH TỰU LẬP PHÁP TRONG NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII”
Giới thiệu cuốn sách: “KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020”
Giới thiệu sách mới: TƯ DUY MỚI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI
Giới thiệu sách mới: NGUYỄN THỊ MINH KHAI – NỮ CHIẾN SỸ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, BẤT KHUẤT
Giới thiệu sách mới: VIỆC GÌ CÓ LỢI CHO DÂN PHẢI HẾT SỨC LÀM
Giới thiệu sách mới: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ NHẰM ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới "TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ ĐẾN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM"
Giới thiệu sách "ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Bối cảnh, nhu cầu và triển vọng"
Giới thiệu sách NGUYỄN PHONG SẮC - Tiểu sử
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất