Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  923
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2682981
Giới thiệu sách mới: Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh
9 10 408

Giới thiệu sách mới: Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Thứ ba, 27.12.2022 08:24
     Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Xây dựng nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Cuốn sách gồm các bài viết được hình thành trên cơ sở tuyển chọn các tham luận tham gia Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” do Hội đồng Lý luận Trung ương tố chức tháng 12/2021. Các bài viết đã làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, và đề xuất các giải pháp đột phá để xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách đề cập nhiều khía cạnh khác nhau trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiều kiến nghị, đề xuất là quan điểm riêng của các tác giả.

     Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và học viên nhà trường!

CN. Nông Thị Hồng Nhung

Phòng TC, HC, TT, TL

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: Vấn đề đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn
Giới thiệu sách mới: BỘ SÁCH: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ
Giới thiệu sách mới: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP CƠ SỞ
Giới thiệu sách mới: CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG LŨNG ĐOẠN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới: NIỀM TIN YÊU CỦA NHÂN DÂN TRONG NƯỚC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ DÀNH CHO TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Giới thiệu sách mới: XÂY DỰNG HỆ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Giới thiệu sách mới: THUYẾT ÂM MƯU VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TÚY CHÍNH TRỊ HỌC VỀ THÔNG TIN SAI LỆCH
Giới thiệu sách mới: MỘT SỐ LUẬN CỨ PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (Tập 2)
Giới thiệu sách mới: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất