Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  444
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215514
Giới thiệu sách mới VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRÍCH BÀI NÓI, BÀI VIẾT CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
9 10 439

Giới thiệu sách mới VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRÍCH BÀI NÓI, BÀI VIẾT CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Thứ năm, 19.09.2019 03:44

Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại. Lịch sử gần 90 năm lãnh đạo đấu tranh của Đảng đã khẳng định, yếu tố quyết định sự thành bại của cách mạng là công tác cán bộ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, từ đánh giá, lựa chọn, đào tạo, thử thách, rèn luyện đến sử dụng và đãi ngộ. Người nêu rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người nhắc nhở: “Đảng phải luôn nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm công tác cán bộ, xác định rõ đây là khâu then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Qua mỗi kỳ đại hội, quan điểm, tư tưởng đổi mới công tác cán bộ của Đảng ngày càng được thể hiện rõ hơn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, việc đổi mới công tác cán bộ càng đòi hỏi cấp thiết và luôn là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. 

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta một lần nữa xác định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong đó công tác cán bộ có thể được xem là “then chốt của then chốt”. Đây vừa là sự kế thừa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, vừa là sự đúc kết sâu sắc lý luận và thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng qua nhiều thời kỳ. 

Để giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Về cán bộ và công tác cán bộ” xuất bản năm 2018 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản thực hiện. Cuốn sách lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỚI TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN TRONG NƯỚC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ
Giới thiệu sách mới: NHU CẦU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2030
Giới thiệu sách mới: NGUỒN LỰC VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Giới thiệu sách mới: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG VỚI PHÒNG, CHỐNG LÃNG PHÍ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: DẤU ẤN LỊCH SỬ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968
Giới thiệu sách mới: Hiệp định PARIS về Việt Nam năm 1973 - thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
GIỚI THIỆU SÁCH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất