Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  14
Hôm nay :  463
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3193129
Giới thiệu sách mới: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP CƠ SỞ
9 10 755

Giới thiệu sách mới: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP CƠ SỞ

Thứ năm, 05.05.2022 03:32

CN. Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
       Tài liệu gồm có 06 chuyên đề:

      Chuyên đề 1: Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới.

      Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở.

      Chuyên đề 3: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

      Chuyên đề 4: Công tác vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở.

      Chuyên đề 5: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

      Chuyên đề 6: Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

      Mỗi chuyên đề được xây dựng nhằm cung cấp những cơ sở lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Kết cấu hợp lý, khoa học; nội dung cập nhật những vấn đề lý luận, thực tiễn mới, đặc biệt là cập nhật những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; trong vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… Đồng thời, cung cấp những kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở. Cuốn sách được Nhà xuất bản Lý luận chính trị phát hành quý 2 năm 2022.

Trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường !

Mở ảnh

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG LŨNG ĐOẠN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới: NIỀM TIN YÊU CỦA NHÂN DÂN TRONG NƯỚC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ DÀNH CHO TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Giới thiệu sách mới: XÂY DỰNG HỆ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Giới thiệu sách mới: THUYẾT ÂM MƯU VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TÚY CHÍNH TRỊ HỌC VỀ THÔNG TIN SAI LỆCH
Giới thiệu sách mới: MỘT SỐ LUẬN CỨ PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (Tập 2)
Giới thiệu sách mới: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI
Giới thiệu sách mới: ẢNH HƯỞNG CỦA “TƯ DUY NHIỆM KỲ” TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: TOÀN ĐẢNG TOÀN DÂN CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA NGÀY CÀNG PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
Giới thiệu sách mới! CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất