Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  120
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192786
Giới thiệu sách mới: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ
9 10 518

Giới thiệu sách mới: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

Thứ năm, 09.02.2023 08:29

CN. Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Cùng với sự lãnh đạo các mặt trận tư tưởng, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng Đảng ta đặc biệt quan tâm đến mặt trận văn hóa, văn nghệ. Đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng như ánh sáng soi đường, đồng hành cùng văn hóa, văn nghệ vượt qua khó khăn, dành nhiều thành tựu.

     

     Cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ” của GS. NGND. Hà Minh Đức là công trình nghiên cứu, phân tích về chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mặt trận văn hóa, văn nghệ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, về văn hóa, văn nghệ cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm của nền văn hóa dân tộc. Đường lối, quan điểm này là kết quả tổng hợp của sự nhận thức từ những đòi hỏi, mục tiêu của cách mạng, của sự phát hiện, vận dụng những quy luật khách quan của đời sống xã hội trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và của sự tổng kết thực tiễn bản chất, đặc trưng của văn hóa, văn nghệ dân tộc trong tiến trình lịch sử.

     Với văn phong mạch lạc, giản dị, có lý luận và thực tiễn, là kết tinh những quan điểm của tác giả với nền văn hóa, văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích về đường lối và quan điểm chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên thuận tiện trong việc tra cứu, tham khảo về vấn đề này. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ” tháng 8 năm 2022.

     Nội dung cuốn sách gồm 06 phần:

     Phần thứ nhất: C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ

     Phần thứ hai: Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các chặng đường lịch sử

     Phần thứ ba: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và văn hóa, văn nghệ

     Phần thứ tư: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

     Phần thứ năm: Nghĩ về một “mùa vàng” trong văn nghệ

     Phần thứ sáu: Tính dân tộc trong văn hóa, văn nghệ (Bản sắc và các mối quan hệ với lịch sử, chính trị và xã hội)

     Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và học viên nhà trường!

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới
Giới thiệu sách mới: Kiểm soát quyền lực nhà nước
Giới thiệu sách mới: Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh
Giới thiệu sách mới: Vấn đề đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn
Giới thiệu sách mới: BỘ SÁCH: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ
Giới thiệu sách mới: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP CƠ SỞ
Giới thiệu sách mới: CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG LŨNG ĐOẠN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới: NIỀM TIN YÊU CỦA NHÂN DÂN TRONG NƯỚC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ DÀNH CHO TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Giới thiệu sách mới: XÂY DỰNG HỆ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất