Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2129
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2681982
Giới thiệu sách mới: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH
9 10 439

Giới thiệu sách mới: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH

Thứ sáu, 22.01.2021 09:19

CN. Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Chính sách là một trong những công cụ quản lý quan trọng của mỗi quốc gia được sử dụng trên cả tầm vĩ mô và vi mô. Chính sách đúng sẽ tạo động lực cho kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, xã hội ổn định; ngược lại, chính sách không đúng sẽ làm cho kinh tế trì trệ, xã hội bất ổn. Mỗi chính sách cụ thể có tác động đến quyền và lợi ích của những người dân hoặc nhóm dân cư trong xã hội, áp dụng cho hàng triệu người nên cần phải có cách làm khoa học, thận trọng và cần phải phân tích, đánh giá chính sách. Thông qua quá trình phân tích, đánh giá chính sách mà chủ thể quản lý có được đầy đủ thông tin cho việc ra quyết định quản lý.

     Để có được những cơ sở dữ liệu, các thông tin chính xác cho việc đưa ra các quyết định chính sách thì hoạt động phân tích, đánh giá chính sách có vị trí, vai trò rất quan trọng và trở thành yêu cầu cấp thiết giúp chủ thể quản lý xác định và khắc phục được những hạn chế, bất cập trong đời sống kinh tế - xã hội. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều phương pháp phân tích, đánh giá chính sách mới đang dần được sử dụng để đánh giá một cách có hiệu quả các chính sách của chủ thể quản lý nhằm bảo đảm cho ra đời và thực hiện các chính sách tối ưu nhất. Phân tích, đánh giá chính sách giúp chủ thể quản lý nhìn nhận lại năng lực hoạch định thực thi chính sách và có biện pháp để hoàn thiện công cụ quản lý này để chính sách được ban hành trở thành một công cụ hữu hiệu trong quản trị đất nước.

     Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong quá trình triển khai phân tích, đánh giá một chính sách cụ thể, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Phân tích và đánh giá chính sách”.

     Nội dung cuốn sách bao gồm 07 chương:

     Chương 1: Chính sách và hệ thống chính sách

     Chương 2: Chu kỳ chính sách

     Chương 3: Phân tích, đánh giá chính sách

     Chương 4: Tổ chức phân tích, đánh giá chính sách

     Chương 5: Phương pháp phân tích, đánh giá chính sách

     Chương 6: Các công cụ phân tích, đánh giá chính sách

     Chương 7: Phân tích, đánh giá chính sách có sự phối hợp quốc tế

Trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: TƯ DUY HỆ THỐNG CHO MỌI NGƯỜI - HÀNH TRÌNH TỪ LÝ THUYẾT TỚI TÁC ĐỘNG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới: TỐ HỮU - NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, NHÀ VĂN HÓA TÀI NĂNG
Giới thiệu sách mới: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 1945 - 1946 (VĂN KIỆN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC)
Giới thiệu sách mới: NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN QUA MÔ HÌNH MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC CƯỜNG QUỐC BIỂN CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: QUỐC GIA VÀ SIÊU QUỐC GIA
Giới thiệu sách mới: CHUẨN BỊ THẬT TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Giới thiệu sách mới: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 90 NĂM (1930 - 2020) NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất