Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2330
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036897
Giới thiệu sách mới: NHU CẦU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2030
9 10 582

Giới thiệu sách mới: NHU CẦU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2030

Thứ ba, 13.08.2019 03:52

Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch mà trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Sau hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, cơ bản thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ thiết thực công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Hoạt động lập pháp và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội có nhiều tiến bộ, giảm dần việc ban hành pháp lệnh. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực cả về chất lượng văn bản và kỹ thuật lập pháp. Công tác tổ chức thi hành pháp luật được mở rộng. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh kịp thời hơn; công tác giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật bước đầu có chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ hơn với nhiều hình thức phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Tuy nhiên cho đến nay, hệ thống pháp luật ở nước ta chưa thật sự hoàn chỉnh, đồng bộ; hiệu lực và tính khả thi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu ổn định, tính dự báo chưa cao, chất lượng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung còn nhiều. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật qua nhiều tầng nấc, làm chậm tiến độ ban hành và tổ chức thực hiện…

Vì vậy việc nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là rất cần thiết và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo tiền đề tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030”do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp biên soạn, TS.Nguyễn Văn Cương làm chủ biên. Cuốn sách được xuất bản tháng 01 năm 2018.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: NGUỒN LỰC VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Giới thiệu sách mới: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG VỚI PHÒNG, CHỐNG LÃNG PHÍ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: DẤU ẤN LỊCH SỬ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968
Giới thiệu sách mới: Hiệp định PARIS về Việt Nam năm 1973 - thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
GIỚI THIỆU SÁCH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”
Giới thiệu sách “Việt Nam - Truyền thống kinh tế - văn hóa Biển”
GÓP PHẦN TÌM HIỂU BỘ SÁCH HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP – BỘ MỚI 15 TẬP
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất