Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2016
Hôm qua :  1581
Lượt truy cập : 2274953
Giới thiệu sách mới: NGUỒN LỰC VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
9 10 531

Giới thiệu sách mới: NGUỒN LỰC VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thứ sáu, 19.07.2019 15:44

Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện khác nhau, trong đó nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân là một trong những yếu tố có tính quyết định đến sự phát triển của quốc gia đó. Việc huy động, thu hút, khai thác và sử dụng các nguồn lực một cách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như phát huy mạnh mẽ các nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân là một trong những vấn đề có ý nghĩa sống còn bảo đảm sự thành công và giàu mạnh của các quốc gia.

Nguồn lực cho phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc là tổng thể những yếu tố trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tham gia vào quá trình thúc đẩy và tạo lập sự phát triển của quốc gia, dân tộc đó. Nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Các quốc gia chỉ có thể phát triển được khi các nguồn lực được huy động, được khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý và sức sáng tạo của nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ nhất.

Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức đã và đang tạo ra những điều kiện và thời cơ thuận lợi, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho việc khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực đối với mỗi quốc gia, dân tộc, nhất là với các quốc gia, dân tộc còn lạc hậu, kém phát triển. Việt Nam có điểm xuất phát thấp, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn rất lớn, vì thế vấn đề huy động, phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển càng trở nên bức thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Qua hơn 30 năm đổi mới, với sự khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực của nhân dân đã góp phần to lớn tạo nên những thành tựu của công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: thế và lực, sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, thời cơ và vận hội phát triển mở ra rộng lớn. 

Từ lý luận đến thực tiễn đều cho thấy, nghiên cứu vấn đề khai thác, sử dụng hợp lý đi đôi với việc bảo vệ, tái tạo và không ngừng phát huy các nguồn lực, đảm bảo những điều kiện cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam hiện tại và trong tương lai là điều có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 

Với những lý do trên, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị xuất bản cuốn sách “Nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong điều kiện hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0”, cuốn sách được xuất bản năm 2018. 

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG VỚI PHÒNG, CHỐNG LÃNG PHÍ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
Giới thiệu sách mới: THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: DẤU ẤN LỊCH SỬ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968
Giới thiệu sách mới: Hiệp định PARIS về Việt Nam năm 1973 - thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
GIỚI THIỆU SÁCH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”
Giới thiệu sách “Việt Nam - Truyền thống kinh tế - văn hóa Biển”
GÓP PHẦN TÌM HIỂU BỘ SÁCH HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP – BỘ MỚI 15 TẬP
GIỚI THIỆU SÁCH “Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất