Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  672
Hôm qua :  966
Lượt truy cập : 2027756
Giới thiệu sách mới: MỘT SỐ LUẬN CỨ PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (Tập 2)
9 10 134

Giới thiệu sách mới: MỘT SỐ LUẬN CỨ PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (Tập 2)

Thứ sáu, 14.01.2022 14:30

Nông Thị Hồng Nhung Phòng TC, HC, TT, TL
Cuốn sách nhấn mạnh, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Từ ngày thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới. Nhờ đó nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững.

Hiện nay, chúng ta đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nảy sinh những nhận thức khác nhau, thậm chí sai trái; các thế lực thù địch, phản động luôn tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì thế, việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và trực tiếp là Đại hội XIII của Đảng càng cần được chú trọng hơn.

Nhằm chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để tìm ra những luận cứ xác đáng phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, cuốn sách đã tập trung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sau Đại hội XIII của Đảng. Đây là những luận cứ phê phán quan điểm cho rằng chủ đề Đại hội XIII rất dài dòng, không có gì mới, rằng “bình cũ, rượu cũng cũ”; rằng các quan điểm chỉ đạo và giải pháp của Đại hội XIII đưa ra chồng chéo, cái nọ cản trở cái kia nên không thể thực hiện được; rằng đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đại hội XIII là phi thực tế, thiếu nguồn lực; rằng Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” là trái với xu thế thời đại, sẽ không có bạn chí cốt nên dễ bị cô lập trước những tình huống nguy hiểm; phê phán quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội”; rằng chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế tại Đại hội XIII là lý thuyết, phi thực tế.

Bằng các lập luận chắc chắn, lý lẽ sắc bén, các tác giả cuốn sách đã bác bỏ quan điểm cho rằng đổi mới đã cạn kiệt nguồn lực; phê phán quan điểm cho rằng ở Việt Nam không thể có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; rằng chỉ có giới tinh hoa trong tầng lớp trí thức mới đảm nhiệm được vai trò lãnh đạo đất nước hiện nay; phê phán quan điểm sai trái, thù địch về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua…

Cuốn sách cũng gồm những bài viết nêu lên phương pháp tư duy phản biện trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp giảm thiểu tác hại của các quan điểm sai trái trên mạng xã hội là tạo “sức đề kháng”, “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc; những yêu cầu đặt ra có tính nguyên tắc đối với việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch…Cuốn sách được xuất bản tháng 12 năm 2021. Nội dung cuốn sách bao gồm: 18 bài viết là 18 lập luận đanh thép phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng. Đây là một tài liệu rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn và có căn cứ lý luận, thực tiễn phản bác lại các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường!

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI
Giới thiệu sách mới: ẢNH HƯỞNG CỦA “TƯ DUY NHIỆM KỲ” TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: TOÀN ĐẢNG TOÀN DÂN CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA NGÀY CÀNG PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
Giới thiệu sách mới! CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
LÊ ĐỨC THỌ - TIỂU SỬ
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC PHÒNG, CHỐNG CĂN BỆNH QUAN LIÊU, XA DÂN, COI THƯỜNG QUẦN CHÚNG CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN
Giới thiệu sách mới: VÀO CÕI BÁC XƯA
Giới thiệu sách mới: NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC
Giới thiệu sách mới: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Giới thiệu sách mới: TẦM NHÌN, ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)