Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2565
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266380
Giới thiệu sách mới: HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
9 10 316

Giới thiệu sách mới: HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Thứ tư, 24.05.2023 08:46

CN. Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực là kẻ thù nguy hiểm, là trở lực lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, không chỉ làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà còn làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Công cuộc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên là hai nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

   

     Xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực”. Nội dung cuốn sách gồm những đoạn trích từ các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được in trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (Xuất bản năm 2021) thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

     Cuốn sách gồm ba phần:

     Phần I: Nhận diện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực

     Phần II: Nguyên nhân, tác hại của quan liêu, tham nhũng, tiêu cực

     Phần III: Quan điểm, cách xử lý, giải pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực

     Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị cho cán bộ, đảng viên và những người quan tâm đến công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

     Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN
Giới thiệu sách mới: BÁO CHÍ CHÍNH TRỊ VÀ CUỘC SỐNG
Giới thiệu sách mới: LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH
Giới thiệu sách mới: RẠNG DANH TỔ QUỐC CƠ ĐỒ VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VIỆT NĂM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Giới thiệu sách mới: TRÒ CHUYỆN TRIẾT HỌC
Giới thiệu sách mới: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH “DÂN VẬN KHÉO” HỒ CHÍ MINH
Giới thiệu sách mới: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ
Giới thiệu sách mới: Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới
Giới thiệu sách mới: Kiểm soát quyền lực nhà nước
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất